2019 m.

Garbės ženklu apdovanotas Virginijus Jakubonis

2019 m. spalio 28 d.

Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu apdovanotas UAB „Šiaulių vandenys“ technikos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Jakubonis. Šis garbingas įvertinimas V. Jakuboniui, šiais metais švenčiančiam Jubiliejinį 60 metų gimtadienį ir 37 metų darbo Šiaulių vandentvarkos ūkyje sukaktis, skirtas už asmeninius nuopelnus ir indėlį vystant šalies vandentvarkos ūkį.
 
Šiaulių vandentvarkos ūkyje Virginijus Jakubonis pradėjo dirbti 1982 m. dispečeriu iš karto po studijų Kauno Politechnikos institute, kur įgijo vandentiekio ir kanalizacijos inžinieriaus specialybę.
 
„Buvo įdomus ir naudingas darbas, – sako V. Jakubonis. – Atsiliepdavau į gyventojų skambučius ir informuodavau avarinę tarnybą apie gedimus vandentiekio ir nuotekų tinkluose. Be to, dispečerinės informaciniame pulte stebėdavau vandenviečių, kurios tuo metu dirbo maksimaliu režimu, darbo procesus ir reguliuodavau jų darbą.
 
1991 m. V. Jakubonis buvo paskirtas avarinės tarnybos meistru. Su darbuotojų brigada organizuodavo vandentiekio ir nuotekų tinklų gedimų likvidavimą.
 
„Gedimų buvo daug. Dabar avarija likviduojama per 6 val., o tais laikais kartais darbai vykdavo visą parą ir ilgiau. Darbai užtrukdavo, nes neturėjome modernios technikos, o naudojama įranga ir priemonės buvo primityvios, – prisimena V. Jakubonis.
 
Po ketverių metų pradėjo vadovauti Birutės vandenvietei, o 1998 m. tapo ir Vandenruošos cecho – visų bendrovės eksploatuojamų vandenviečių (Lepšių, Birutės, Bubių ir Rėkyvos) – viršininku. Tai buvo visai kita sritis – vandens gavyba iš gręžinių, vandens paruošimas ir tiekimas gyventojams, tačiau naujos pareigos V. Jakubonio negąsdino.
 
„Kaip tik tuo laikotarpiu bendrovė pradėjo vykdyti Šiaulių aplinkosaugos projektą, – sako V. Jakubonis. – Tai buvo nepaprastai įtemptas, bet įdomus etapas. Šio projekto lėšomis 1998 m. pradėta rekonstruoti Birutės vandenvietė. Statybos darbus vykdė Suomijos kompanija „YIT Corporation“ ir visa dokumentacija buvo angliškai, bendravome taip pat angliškai. Tik daug vėliau į rangos sutartis buvo įtrauktas reikalavimas, kad dokumentai būtų ir lietuviškai. Buvo sunku pasitikėti vandenvietės statybos technine priežiūra. Tai buvo mano objekto rekonstrukcija ir man rūpėjo, kad darbai būtų atlikti tinkamai. Visą laiką stebėjau ir sprendžiau statybinius klausimus, kur kokią detalę ar įrenginį montuoti. Buvo labai svarbu abipusiai teisingai suprasti techninių sprendimų įgyvendinimą, kad nebūtų klaidų. Be to, statybų metu vandenvietė funkcionavo, jos negalėjome sustabdyti.“
 
Spręsdamas įvarius techninius klausimus, Virginijus Jakubonis buvo priverstas tobulinti ir anglų kalbą. „Aš nesutikau priimti galutinio statybų rezultato ir buvau paprašytas išskirti esminius ir neesminius projekto įgyvendinimo trūkumus. Taip pat turėjau nurodyti, koks galėtų būti gedimų šalinimo eiliškumas. Man tai buvo dideli galvosūkiai, nes tam reikėdavo pasiruošti ir atsakyti angliškai, – prisimena V. Jakubonis.“
 
Pasak V. Jakubonio, jam pavyko išsireikalauti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir atitiktų numatytus techninius sprendinius. Birutės vandenvietė pastatyta tinkamai – jau praėjo 20 metų ir iki šiol ji puikiai funkcionuoja.
 
2008 m. Virginijus Jakubonis buvo paskirtas technikos direktoriaus pavaduotoju ir tapo  atsakingas už naujas veiklos sritis. Šiuo metu jis atsakingas už Vandens tyrimų laboratorijos, Transporto ir mechanikos, Energetikos ir technologinių procesų valdymo bei Tiekimo ir ūkio skyrių veiklą.
 
Pasak V. Jakubonio, 2009 m. bendrovė pradėjo įgyvendinti daug Europos Sąjungos finansuojamų projektų, tačiau tiesioginio darbo objektuose buvo mažai. Už statybos darbus objektuose buvo atsakingi atitinkamų skyrių viršininkai, o jam teko daugiau administracinis darbas.
 
„Gerai, kad keitėsi darbo sritis – avarinė tarnyba, paskui vandenvietės, o dabar transportas, energetika, laboratorija, – sako V. Jakubonis. – Patirtis, kurią įgijau ir atsinešiau pravertė, o nauji dalykai visada patiko. Labai gilinausi, kuomet bendrovėje buvo pradėtos diegti ISO kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikėjo parengti veiklos procedūras ir man patiko tai kurti bei įgyvendinti. Negalvoju, kad karjera pirmoje vietoje, tačiau džiaugiuosi, kad kaip specialistas turėjau daug galimybių realizuoti savo žinias ir kompetencijas.“
 
Du dešimtmečius V. Jakubonis dalijosi savo praktinėmis žiniomis apie vandenruošą su studentais Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kaip teigia V. Jakubonis, jam buvo nesunku aiškinti procesus, nes yra įgijęs patirties skirtingose srityse. Be to, UAB „Šiaulių vandenys“ yra technologiškai pažangi įmonė ir jaunimas galėjo tiesiogiai išgirsti bei pasisemti patirties iš vienos pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.
 
Virginijaus Jakubonio veikla buvo ne kartą įvertinta padėkomis už gerą ir nepriekaištingą darbą, efektyvų aplinkosauginių reikalavimų diegimą į vandentvarkos ūkį.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-28