2019 m.

Vandens kainų mažėjimas – pasiekiamas tikslas

2019 m. rugpjūčio 05 d.

Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ imasi aktyvių veiksmų, padėsiančių sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas gyventojams bei mieste veikiančioms įmonėms ir organizacijoms. Kainų mažėjimo savivaldybė tikisi pasiekti didindama centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens realizaciją ir aglomeracijos ribose juridiniams asmenims ribodama individualią požeminio vandens gavybą, kas jau yra taikoma kitose šalies savivaldybėse.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai 2017 m. liepos 27 d. sprendimu  Nr. T-290 patvirtinus Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, miesto aglomeracijos ribose, kur yra išvystyta centralizuoto geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, individuali požeminio vandens gavyba negalima. Vadovaujantis specialiojo plano sprendiniais, bet koks esamas individualus požeminio vandens išgavimas turi būti nutrauktas, prijungiant nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros. Šis reikalavimas nėra taikomas gyventojams, naudojantiems vandenį iš šulinių.
 
Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdyba yra pateikusi išvadą, pažymėdama, kad dalis mieste veikiančių bendrovių eksploatuoja požeminio vandens gręžinius, neturėdamos Lietuvos geologijos tarnybos leidimo, taip pažeisdamos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tokios bendrovės yra raginamos prijungti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ valdomos centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato ne ilgesnį kaip 9 mėnesių terminą prievolės įvykdymui nuo juridinio asmens informavimo apie sąlygų sudarymą prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros. Teisės aktų reikalavimų nesilaikymas užkerta kelią individualiai požeminio geriamojo vandens gavybai perspektyvinėje tokių bendrovių veikloje.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ dar šių metų kovą raštu informavo įmones, individualiai išgaunančias požeminį vandenį, apie joms teisės aktais sukurtą prievolę. Rodydamos gerąjį pavyzdį, šią prievolę tinkamai vykdyti pirmosios suskubo ilgametės Šiaulių mieste veikiančios bendrovės AB „Gubernija“ ir UAB „Žemdirbių turgus“.
 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir meras tapačių veiksmų bei aktyvaus bendradarbiavimo tikisi ir iš kitų mieste veikiančių bendrovių – UAB „Elga“, UAB „Šiaulių hidrogeologija“, UAB „Odos gaminiai ir Ko“, išimtimi nelaikant ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės AB „Šiaulių energija“. Todėl į pastarąją bendrovę taip pat buvo kreiptasi raštu, tikint, kad tai bus dar vienas gerosios praktikos ir darnaus bendradarbiavimo pavyzdys.
 
Tokiomis priemonėmis efektyvinant miesto vandentvarkos ūkį laimėtų visi, o ypač miesto gyventojai, kuriems būtų sukurtos prielaidos mažinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-19