2019 m.

Nustatytos naujos paslaugų kainos UAB „Šiaulių vandenys“ klientams

2019 m. birželio 13 d.

2019 m. birželio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-234 ir 2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-181 nustatė naujas UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir galios trejus metus, tačiau, baigiantis pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams, kainos bus peržiūrimos.
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be PVM):
 
Eil. Nr. Paslauga / klientaiKaina Eur/m3
be PVMsu PVM
1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: 2,04 2,47
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,88 1,06
1.1.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,16 1,40
1.1.2.1. nuotekų surinkimo 0,43 0,52
1.1.2.2. nuotekų valymo 0,45 0,54
1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,28 0,34
1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: 2,00 2,42
1.2.1. geriamojo vandens tiekimo 0,87 1,05
1.2.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.2.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.2.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
1.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus: 2,10 2,54
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo 0,97 1,17
1.3.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.3.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.3.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: 1,99 2,41
1.4.1. geriamojo vandens tiekimo 0,86 1,04
1.4.2. nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 1,13 1,37
1.4.2.1. nuotekų surinkimo 0,42 0,51
1.4.2.2. nuotekų valymo 0,44 0,53
1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,27 0,33
1.5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, butui per mėnesį:    
1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 0,88 1,06
1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,52 0,63
1.6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, namui per mėnesį 4,31 5,22
1.7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:       
1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 1,05
1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui per mėnesį 0,51 0,62
1.8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apskaitos prietaisui per mėnesį, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,52 4,26
1.8.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisui, per mėnesį, kurio diametras:    
1.8.1.1. 15 mm 1,17 1,42
1.8.1.2. 20 mm 1,27 1,54
1.8.1.3. 25 mm 2,53 3,06
1.8.1.4. 32 mm 3,21 3,88
1.8.1.5. 40 mm 5,28 6,39
1.8.1.6. 50 mm 6,85 8,29
1.8.1.7. 65 mm 10,43 12,62
1.8.1.8. 80 mm 16,40 19,84
1.8.1.9. 100 mm 29,25 35,39
1.8.1.10. 150 mm ir daugiau 64,77 78,37
1.8.2. geriamojo vandens apskaitos prietaisui su nuotolinio nuskaitymo galimybe, per mėnesį, kurio diametras:       
1.8.2.1. 40 mm 12,28 14,86
1.8.2.2. 50 mm 14,22 17,21
1.8.2.3. 65 mm 21,05 25,47
1.8.2.4. 80 mm 37,99 45,97
1.8.2.5. 100 mm ir daugiau 40,91 49,50
1.8.3. dviejų srautų geriamojo vandens apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
1.8.3.1. 50/20 mm 39,56 47,87
1.8.3.2. 150/40 mm 86,04 104,11
1.8.3.3. kito diametro 62,80 75,99
1.8.4. nuotekų apskaitos prietaisui, kurio diametras:    
1.8.4.1. iki 400 mm 157,87 191,02
1.8.4.2. 400 mm ir daugiau 297,18 359,59
1.9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 6,10 7,38
1.10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,25 0,30
1.11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,047 0,057
1.12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,029 0,035
1.13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,006 0,007
1.14. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 0,001
1.15. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 15,15 18,33
1.16. Atvežto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, už toną 54,10 65,46
* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos
 
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-19