2019 m.

UAB „Šiaulių vandenys“: įmonės privalės atjungti nuosavus vandens gręžinius

2019 m. birželio 11 d.

Per savivaldybės įmonių vadovų pasitarimą Šiaulių miesto meras Artūras Visockas atkreipė dėmesį, jog įmonės, naudojančios požeminį vandenį iš nuosavų gręžinių, privalo jų atsisakyti ir prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Tai padaryti įmones įpareigoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Panaikinus nuosavus gręžinius, didėtų geriamojo vandens pardavimai ir tai leistų mažinti vandens paslaugų kainą.
 
Šiuo metu Šiauliuose individualius vandens gręžinius ūkinėms-komercinėms reikmėms eksploatuoja 5 įmonės. Dar viena įmonė – UAB „Žemdirbių turgus“ – šių metų balandžio mėnesį atsijungė nuo gręžinio ir nebenaudoja savo šaltinio vandens.
 
Įmonės, eksploatuojančias nuosavus gręžinius (UAB „Odos gaminiai“ ir Ko, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šiaulių hidrogeologija“, UAB „Horo mechanika“ ir UAB „Elga“), yra įsikūrusios miesto teritorijoje, kur yra pilnai išvystyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Todėl, vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“ (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290), naujai organizuojamas individualus vandens išgavimas negalimas, o esamas turi būti nutrauktas ir ūkio subjekto valdoma geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra turi būti prijungta prie UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų tinklų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (23 straipsnio 2 dalies 4 punktas) įpareigoja tai padaryti ne ilgiau kaip per 9 mėnesius.
 
Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas leidžia naudoti vandens išteklius tik juos ištyrus ir aprobavus. Vadovaujantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, ūkio subjektai privalo ištirti, aprobuoti ir registruoti požeminio vandens gręžinius.
 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba patikrino minėtas įmones, eksploatuojančias vandens gręžinius, ir nustatė, kad visos įmonės, išskyrus AB „Šiaulių energija“, turi tik gręžinio pasus, tačiau neturi Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų naudoti požeminius vandens išteklius.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius pastebi, kad praeityje, išduodant Lietuvos geologijos tarnybos leidimus eksploatuoti nuosavus gręžinius, padaryta klaidų, kurias dabar bendrovė siekia ištaisyti. Atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą ir viešai prieinamus duomenis, bendrovė daro prielaidą, kad minėtos įmonės, vandens gavybą vykdė ir tebevykdo neteisėtai, taip keldamos neigiamą poveikį vandens išteklių kokybei ir kiekybei.
 
Jonas Matkevičius pažada, jog UAB „Šiaulių vandenys“ atkakliai sieks, kad minėtos įmonės atjungtų nuosavus vandens gręžinius ir prisijungtų prie centralizuoto vandentiekio tinklo. Pasak vadovo, jei nepavyks susitarti geranoriškai, bendrovė kreipsis į teismą.
 
„Mums priekaištaujama, kad Šiauliuose vandens kaina didžiausia, lyginant su kitais šalies didmiesčiais, tačiau kainai įtakos turi vandens pardavimai. Vandens realizacija gyventojų grupėje kasmet nežymiai auga dėl naujai prisijungiančių vartotojų, tačiau pramonės įmonių grupėje realizacija kintanti ir maža. Panevėžyje pramonės įmonės suvartoja apie 37 proc. geriamojo vandens, o Šiauliuose – tik 7 proc.  Jei įmonės atsisakytų individualių vandens gręžinių, augtų vandens vartojimas ir tai leistų mažinti vandens paslaugų kainą“, – aiškino generalinis direktorius Jonas Matkevičius.
 
Gyventojai taip pat turės atsisakyti nuosavų gręžinių
 
Suklusti reikėtų ir gyventojams, naudojantiems individualius vandens gręžinius. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei nutiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki sklypo ribos,  gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėnesių laikotarpį sudaryti sąlygas (gauti iš UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo tinklus savo valdomame sklype) prijungti gyventojo nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus prie UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros (vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu).
 
Neužtikrinus tinkamo individualių įrenginių funkcionavimo ir eksploatavimo, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktuose, individualus vandens išgavimas (iš šulinių, gręžinių) bus negalimas.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-11