2019 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ efektyvina veiklą

2019 m. gegužės 30 d.

Siekiant efektyvesnių darbo rezultatų, UAB „Šiaulių vandenys“ valdyba, akcininko – Šiaulių miesto savivaldybės – pritarimu, peržiūrėjo ir optimizavo aukščiausio lygio vadovų pareigybes. 2019 m. gegužės 29 d. bendrovės valdybos sprendimu buvo panaikintos Finansų direktoriaus ir Projektų direktoriaus pareigybės ir vietoje šių dviejų pareigybių įsteigta viena nauja – Plėtros direktoriaus. Pakeistoje UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūroje, kuri įsigalios nuo 2019 m. liepos 4 d., vietoje trijų generalinio direktoriaus pavaduotojų, lieka du – Technikos direktorius ir Plėtros direktorius. Struktūriniai pertvarkymai įgyvendinti atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nurodymą mažinti darbo užmokesčio fondą bei darbuotojų skaičių, o taip pat ir į akcininko iškeltus lūkesčius.
 
Minėtų pareigybių panaikinimą lėmė tai, jog abiejų direktorių darbo funkcijos dubliuojasi, todėl bendrovei neracionalu, o taip pat ir finansiškai nenaudinga, turėti šias dvi pareigybes. Panaikinus Finansų ir Projektų direktorių pareigybes ir vietoje jų įsteigus Plėtros direktoriaus pareigybę, nepablogės darbų organizavimas ar veiklos rezultatai. Priešingai, bendrovė galės tas pačias funkcijas atlikti efektyviau ir su mažiau darbuotojų, nes šiuo sprendimu būtent ir siekiama auginti darbo našumą: operatyviau valdyti informaciją, koordinuoti veiksmus bei priimti sprendimus, racionaliau paskirstyti darbus ir juos atlikti. Be to, įgyvendinus organizacinės struktūros pakeitimus, bendrovė sutaupys nemažą darbo užmokesčio sumą – apie 50 tūkst. Eur (su mokesčiais) per metus.
 
Plėtros direktoriui bus pavaldūs Projektų įgyvendinimo, Informacinių sistemų, Finansų, planavimo skyriai bei Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamentas. Šie skyriai pakankamai glaudžiai susiję dėl vykdomų vandentvarkos projektų, naujų klientų pritraukimo, investicinių ir kitokių biudžetų rengimo bei derinimo.
 
Bendrovei efektyvinant veiklą, nuo 2013 m. iki 2018 m. buvo panaikintos 47 pareigybės (darbininkų, specialistų ir skyrių vadovų), įsteigta 11 naujų pareigybių, panaikinti arba sujungti keli skyriai (pavyzdžiui, Tiekimo ir ūkio skyrius, Transporto ir mechanikos skyrius, Vandenruošos ir tinklų departamentas, Teisės ir personalo skyrius). Reorganizavus padalinius, buvo perskirstytas darbų organizavimas ir atsakomybė, optimizuoti darbo resursai.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-30