2018 m.

Apdovanojimai už atsinaujinančių išteklių panaudojimą ir sėkmingą veiklą

2018 m. gruodžio 14 d.

Aukso medalis už atsinaujinančių išteklių panaudojimą

Gruodžio 13 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2018“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už atsinaujinančių išteklių panaudojimą technologiniuose procesuose. Apdovanojimą bendrovės generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui įteikė Lietuvos Respublikos ūkio ministras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.
 
Prieš metus UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginių kogeneracinėje jėgainėje pradėjo deginti biodujas, kurios susidaro iš pūvančių šiukšlių Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Deginant biodujas, gaminama „žalioji“ šilumos ir elektros energija, kuri sunaudojama nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiniuose procesuose.
 
Dalį energijos iš atsinaujinančių išteklių UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina pati. Biodujas išgauna apdorodama nuotekų dumblą, tačiau iš jų pasigaminamos energijos neužtenka. Todėl bendrovė buvo priversta pirkti brangesnes gamtines dujas. Radus alternatyvų energijos šaltinį, bendrovei neprireikė papildomų investicijų biodujoms iš sąvartyno priimti, nes dumblo apdorojimo įrenginiuose jau veikė kogeneracinė jėgainė, naudojanti biodujas.
 
Dabar bendrovė iš nuotekų dumblo išgaunamų biodujų ir iš sąvartyno tiekiamų biodujų kasdien pasigamina po 9,88 MWh elektros ir 10,15 MWh šilumos energijos ir tai sudaro 51,2 proc. nuotekų valyklai reikalingo energijos poreikio. Vis dėlto biodujų nepakanka šilumos energijos gamybai, todėl bendrovė papildomai perka gamtinių dujų, tačiau dabar 40 proc. mažiau nei 2017 metais.
 
Pūvančios atliekos į aplinką išskiria metano dujas, kurios yra žymiai kenksmingesnės už anglies dvideginį. Tokios dujos, garuodamos į aplinką, sukelia šiltnamio efektą, todėl jų panaudojimas elektros ar šilumos energijos gamybai yra itin naudingas aplinkosauginiu požiūriu.
 
Be to, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gaunamas ne tik aplinkosauginis, bet ir ekonominis efektas. UAB „Šiaulių vandenys“, naudodama pigesnes biodujas iš sąvartyno, pirko mažiau gamtinių dujų bei elektros energijos ir tai per metus leido sąlygiškai sutaupyti apie 60 tūkst. eurų.
 
Tokiu būdu UAB „Šiaulių vandenys“ kryptingai prisideda prie atsakingos aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos, kai taršos šaltinis yra paverčiamas naudingu energijos produktu – biodujomis, o iš jų gaminama „žalioji“ energija, panaudojama technologiniuose procesuose.

Prizas už sėkmingai vykdytą veiklą

Aštuntą kartą UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota prizu už sėkmingai vykdomą veiklą konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė 2018“ didelių įmonių grupėje. Konkurso organizatoriai – Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Konkurso vertinimo komisija vertino įmonių pretendenčių gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų apimtis (metines pajamas), pelningumą, investicijas į gamybą, darbo našumo, darbo sąlygų gerinimo rodiklius ir kitus kriterijus.

UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja bei atnaujina vandentvarkos ūkio infrastruktūrą ir taip užtikrina teikiamų paslaugų kokybę. Atlikti darbai byloja, kiek daug bendrovė prisideda prie aplinkos tausojimo, visuomenės sveikatos, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-14