2018 m.

Nuo sausio 1 d. galios tos pačios vandens paslaugų kainos

2018 m. gruodžio 13 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja gyventojus, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. galios šiuo metu taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Tokį sprendimą gruodžio 6 d. priėmė Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsižvelgdama į tai, kad kol kas nėra nustatytos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ vandens paslaugų kainos buvo taikomos penkis metus (patvirtintos 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-241 ir taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d. (konvertuotos į eurus - 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-238).
 
Vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika“, šiais metais kainos buvo peržiūrėtos.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ suskaičiavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas ir apie tai 2018 m. liepos 16 d. raštu informavo Šiaulių miesto savivaldybę. Naujai suskaičiuotų vandens paslaugų kainų projektus bendrovė 2018 m. liepos 27 d. pateikė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
 
Tačiau naujai suskaičiuotos vandens paslaugų kainos šiuo metu dar derinamos su Komisija ir nėra galimybės, kad jos būtų suderintos, nustatytos bei įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d.
 
Atsižvelgdama į tai, UAB „Šiaulių vandenys“ 2018 m. lapkričio 13 d. raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydama artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje pakeisti 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 3 punktą, kuriuo buvo nustatyta, kad minėtu sprendimu patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d. ir galioja penkerius metus.
 
Susidarius tokioms aplinkybėms, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-405 nustatė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos bei pardavimo kainos bus taikomos tol, kol įsigalios teisės aktų nustatyta tvarka nustatytos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.
 
Šiuo metu taikomos UAB „Šaulių vandenys“ vandens paslaugų kainos pateikiamos bendrovės interneto svetainėje http://www.siauliuvandenys.lt/vandens-paslaugu-kainos-gyventojams/ .
Paskutinį kartą redaguota: 2018-12-13