2018 m.

Aukštabalio gyvenamajame rajone prasidėjo vamzdynų statyba

2018 m. rugsėjo 10 d.

Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamųjų namų rajone nuo rugpjūčio vidurio vyksta naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje“.

Klojami magistraliniai vamzdynai

Statybos rangovė UAB „SROS“ vamzdynus pradėjo kloti Tauro gatvėje nuo sklypo 30 iki 62, o nuo rugsėjo tinklai tiesiami ir Pikeliškės gatvėje nuo sklypo 78 iki 98 bei Statybininkų gatvėje nuo sklypo 53 iki 33.
 
Pasak UAB „Šiaulių vandenys“ projekto vadovo Rimo Ežerskio, šiuo metu klojami tik magistraliniai vandentiekio vamzdynai. Darbai vykdomi uždaru būdu, dangos nėra ardomos, tik padaromos iškasos šulinių vietose. Tauro gatvėje jau paklota 864 m vamzdyno, o Statybininkų ir Pikeliškės gatvėse – 290 m. Nutiesus magistralinius tinklus, statybos rangovas montuos vandentiekio šulinius bei įrenginės gaisrinius hidrantus. Atlikus šiuos darbus, bus klojami magistraliniai nuotekų tinklai, taip pat nuo naujai įrengtų vamzdynų bus tiesiami vandentiekio įvadai bei nuotekų išvadai iki sklypo ribos. Savininkams reikės pasirūpinti tinklų paklojimu savo sklypo ribose.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, jog tuomet, kai statybos rangovas pradės kloti vandentiekio įvadus bei nuotekų išvadus, gyventojai galės pasikoreguoti šulinukų vietą, jei toks poreikis bus. Reikės kreiptis į gatvėje dirbančius statybininkus arba į UAB „Šiaulių vandenys“ projekto vadovą Rimą Ežerskį ir suderinti naują vietą. Šiuo metu, kol klojami magistraliniai vamzdynai, šulinukų keitimai nederinami. Gyventojams bus pranešta, kada bus klojami įvadai ir išvadai.

Išsami prisijungimo tvarka - atmintinėje

Šį mėnesį UAB „Šiaulių vandenys“ kiekvienam sklypo savininkui į pašto dėžutę pristatys atmintinę, kurioje bus pateikta išsami prisijungimo prie centralizuotų tinklų tvarka. Taip pat šią informaciją galima rasti bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt, Projektai, Vykdomi, Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje, Prisijungimo reikalavimai ir tvarka. Be to, šiame puslapyje skelbiama visa su šiuo projektu susijusi informacija bei tinklų statybos darbų grafikas.

UAB „Šiaulių vandenys“ atkreipia gyventojų dėmesį, kad pasiklojus vamzdynus savo sklypo ribose ir juos prijungus prie centralizuoto tinklo, dar nebus galima naudotis paslaugomis. Reikės palaukti, kol naujai pakloti magistraliniai vamzdynai bei nuotekų perpumpavimo siurblinės bus pradėtos eksploatuoti, be to, su UAB „Šiaulių vandenys“ reikės sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

Projektas vykdomas nuosavomis lėšomis

UAB „Šiaulių vandenys“ viena iš pirmųjų Lietuvoje tinklų plėtros projektą vykdo nuosavomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms bei, skirstydama praėjusių metų pelną, dalį pelno paliko būtent šiems darbams.

Pagal sutartį su rangovu UAB „SROS“ Aukštabalio gyvenamųjų namų rajone per 15 mėnesių bus paklota 4,288 km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Tinklai bus plėtojami Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvių atkarpose. Rangovas šiuos darbus atliks už 983,34 tūkst. eurų (be PVM).

Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“.

Paskutinį kartą redaguota: 2018-09-10