2016 m.

Vykdoma šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinė patikra

2016 m. sausio 11 d.

Informuojame, kad UAB „Šiaulių vandenys“ iki 2016-12-31 vykdo daugiabučių namų butuose įrengtų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, kurių metrologinė patikra buvo atlikta iki 2010-12-31. Prietaisų keitimą atlieka UAB „Šiaulių vandenys“ įgaliotas atstovas UAB „Vandoras“. Prašome sudaryti galimybę bendrovės įgalioto atstovo darbuotojams patekti į butą. Jei patikros metu nebūtumėte namuose, prašome informuoti ir Jums patogų laiką pranešti mob. tel. 8 615 02 980 arba el. paštu skaitikliai@siauliuvandenys.lt .

Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11