2016 m.

Apdovanojimai už aplinkosaugą

2016 m. sausio 14 d.

Sausio 12 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos konsultacinio posėdžio metu UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius buvo įvertintas Europos gamtos mokslų akademijos apdovanojimu – Alberto Schweitzerio medaliu už mokslo pasiekimų įgyvendinimą į praktiką (biodujų išgavimas iš nuotekų dumblo).

Taip pat apdovanoti Lietuvos įmonių geriausiai dirbančios ekologijos/aplinkosaugos tarnybos ir specialistai ekologai. UAB „Šiaulių vandenys“ šiame konkurse pelnė II vietą nominacijoje „Geriausia įmonės ekologinė tarnyba ar padalinys“. Konkurso organizatoriai VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir žurnalas „Mokslas ir technika“.

UAB „Šiaulių vandenys“ veikla yra tiesiogiai susijusi su aplinkosaugos reikalavimų vykdymu. Įdiegtos pažangios technologijos padeda mažinti taršą, užtikrinti prevenciją bei integruotą požiūrį į nuotekų ir atliekų tvarkymo sritį. Viena prioritetinių sričių bendrovės veikloje yra ir paslaugų kokybės gerinimas, orientuotas į LR higienos normų keliamų reikalavimų atitiktį tiekiamo geriamojo vandens kokybei.

Bendrovė, siekdama tausoti aplinką bei mažinti nepagrįstą vartojimą, nuolat ieško technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą. Kitas aspektas, lemiantis bendrovės veiklos technologinį vystymą, yra siekis išlaikyti konkurencingą paslaugų teikimo kainą rinkoje, vadovautis geriausiais prieinamais gamybos būdais ir gerąja praktika.

Bendrovės valdomų aplinkosauginių, taršos mažinimo priemonių (nuotekų valymo bei atliekų (dumblo) tvarkymo) įrenginių darbas bei į aplinką išleidžiamų/išmetamų teršalų kiekiai yra reglamentuoti/normuoti bendrovei išduotose leidimuose. Savalaikiai vykdomas taršos šaltinių bei poveikio aplinkai monitoringas. Bendrovės veiklą kontroliuoja atsakingos institucijos, o aplinkosauginiu, socialiniu bei ekonominiu požiūriu darnią vandentvarkos ūkio veiklą bendrovėje be inovatyvių technologijų užtikrina kvalifikuoti darbuotojai.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11