2016 m.

Kviečiame moksleivius dalyvauti plakatų konkurse „Vanduo: vartok ir saugok!“

2016 m. sausio 19 d.

Šalies moksleivių plakatų konkurso „VANDUO: VARTOK IR SAUGOK!“ NUOSTATAI

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius ir UAB „Šiaulių vandenys“ kviečia jaunuosius menininkus dalyvauti šalies moksleivių plakatų konkurse „Vanduo: vartok ir saugok!“.

Bendrosios nuostatos.

Konkurso tikslas – skatinti moksleivių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, atkreipiant dėmesį į vandenį kaip gamtos vertybę, kurią privalom saugoti, kad ji tyra ir sveika pasiektų mūsų namus.
Konkurso uždaviniai:
 • sukurti plakatą, kuris kūrybiškai atspindėtų konkurso temą;
 • darbuose akcentuoti aplinkosaugines problemas, susijusias su vandens vartojimu, atvaizduoti jo naudojimą ir racionalų tvarkymą, paskatinti gerti vandenį iš čiaupo, atsisakant vandens plastikinėje taroje, taip prisidedant prie gamtos tausojimo.
Konkursas vykdomas dviem etapais:
 • Pirmasis etapas vyks rajonuose. Šiauliuose šį konkursą organizuoja UAB „Šiaulių vandenys“ kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai bus siunčiami antrajam etapui - šalies konkursui.
 • I etapo dalyvių apdovanojimas vyks 2016 m. kovo mėnesį Šiauliuose. I, II, III vietų laimėtojai bus apdovanojami laureato diplomais ir dovanomis. I vietų laimėtojus Lietuvos vandens tiekėjų asociacija apdovanos dalyvio diplomais.
 • II etapas vyks Vilniuje. Šio konkurso etapo organizatoriai - Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šalies konkurso laimėtojai apdovanojami 2016 m. gegužės 5 d. Laimėtojams skiriamos I, II, III vietos, laureato diplomai ir dovanos.
Konkurso sąlygos.

Konkurse dalyvauja dvi moksleivių amžiaus grupės:
 • I grupė - moksleiviai iki 12 metų;
 • II grupė - moksleiviai nuo 13 iki 18 metų.
Autorius pateikia 1 plakatą, atitinkantį konkurso temą.
 • Plakato dydis turi būti 297x420 mm (A3 formatas);
 • Plakatas gali būti atliktas įvairia technika;
Plakatai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, idėjos originalumą, meninę raišką.
Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys:
 • Plakato autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, mokyklos telefono numeris, konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė.
Darbus pateikti iki 2016 m. vasario 26 d. adresu: UAB „Šiaulių vandenys“ Vytauto g. 103 (106 kab.), Šiauliai.

Pateiktų darbų vertinimas.

Pateiktiems plakatams įvertinti sudaromos:
 • Rajoninio konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, 2 atstovai iš UAB „Šiaulių vandenys“ ir 1 profesionalus dailininkas;
 • Šalies konkurso komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, 1 atstovas iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, 1 atstovas iš LR aplinkos ministerijos, 1 profesionalus dailininkas.
Autoriaus turtinių teisių įsigijimo tvarka.

Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos nuosavybe. Asociacija pasilieka teisę eksponuoti darbus parodose ir spausdinti savo leidiniuose.
Kviečiame jaunuosius menininkus kūrybinei užduočiai. Labai laukiame Jūsų darbų. Daugiau informacijos tel. (8 41) 592 257.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11