2016 m.

Vandens paslaugos pasiekiamos 98–99 proc. šiauliečių

2016 m. vasario 05 d.

Dabar Šiauliai iš kitų šalies miestų išsiskiria ne tik dėl to, kad gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, bet ir dėl to, kad centralizuotai teikiamos vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra pasiekiamos 98–99 proc. šiauliečių.

UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą vykdė nuo 2009 metų, o 2015 metų pabaigoje užbaigė dar vieną plėtros projektą Šiauliuose. 2009-2015 m. laikotarpiu nauji vandentiekio ir nuotekų vamzdynai buvo pakloti keturiuose Šiaulių miesto individualių gyvenamųjų namų kvartaluose bei 122 gatvėse ar jų atkarpose. Bendrovė tinklų statybos darbus vykdė ir Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje.

Projektų metu iš viso buvo nutiesta beveik 110 km vandentiekio, 105 km nuotekų tinklų, įrengtos 42 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Siekiant gerinti geriamojo vandens kokybę ir jo tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugos patikimumą, buvo rekonstruota 7 km vandentiekio ir beveik 9 km nuotekų vamzdyno, taip pat rekonstruotos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės.

Užbaigus darbus, prie centralizuotos vandentiekio sistemos turi galimybę prisijungti 4025 sklypų gyventojai, o prie nuotekų tvarkymo sistemos – 4389 (įskaitant ir būsimus gyventojus šiuo metu dar neužstatytuose sklypuose).

Kadangi UAB „Šiaulių vandenys“ lanksčiai sprendžia prisijungimo prie tinklų klausimus, vandens vartotojų skaičius auga kasmet po kelis šimtus. Lyginant su 2009 m., dabar UAB „Šiaulių vandenys“ aptarnauja 3721-u arba 8 proc. klientų daugiau. Bendrovės duomenimis, iki 2016 m. sausio 1 d. prie vandentiekio sistemos buvo prisijungę 61 proc., o prie nuotekų tvarkymo – 75 proc. vartotojų, kuriems projektų metu buvo sudaryta galimybė naudotis viešai teikiamomis paslaugomis.

Dabar gyventojus pasiekia kokybiškas geriamasis vanduo, o nuotekos surenkamos ir transportuojamos saugiai, todėl nebeteršiama aplinka. Dėl prisijungusių naujų vartotojų, UAB „Šiaulių vandenys“ geriau išnaudoja turimus vandenviečių ir nuotekų valyklos pajėgumus, tokiu būdu didėja Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.

2009-2015 m. bendrovė sėkmingai įgyvendino visus, t.y. septynis vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros bei rekonstrukcijos projektus, kurie buvo finansuojami pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Bendra šių investicijų vertė – beveik 28 mln. eurų be PVM.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11