2016 m.

Gyventojai raginami prisijungti prie centralizuotai teikiamų vandens paslaugų

2016 m. vasario 18 d.

2009-2015 m. UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino kelis Europos Sąjungos finansuojamus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektus Šiauliuose ir Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje. Paklojus naujus tinklus, gyventojams buvo sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos.

UAB „Šiaulių vandenys“ kreipiasi į gyventojus ir ragina kuo skubiau prisijungti prie viešai teikiamų vandens paslaugų. Rūpimais klausimais prašome kreiptis į bendrovės Abonentų aptarnavimo ir pardavimų departamentą tel.: 8 615 02 984, 8 615 02 985 arba atvykti adresu Vytauto g. 103, Šiauliai (102 kab.).
 
Kodėl verta prisijungti?

Prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos naudinga, nes Šiauliuose vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Be to, gyventojams nebereikia rūpintis brangiai kainuojančiu nuotekų išvežimu. Nuotekos surenkamos ir į nuotekų valyklą transportuojamos saugiai, todėl nebeteršiama aplinka, nebesklinda nemalonūs kvapai.
 
Reikalingi dokumentai, norint prisijungti prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų

Gyventojai, kurie jau yra pasikloję vandentiekio ir nuotekų vamzdynus iki savo namų ir yra įsirengę vandens apskaitos mazgą, gali tvarkytis dokumentus, kurie reikalingi norint naudotis vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo paslaugomis. Geriamojo vandens apskaitos prietaisą UAB „Šiaulių vandenys“ pateiks nemokamai.

Prieš vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą, būsimasis vartotojas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam - techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. (8 41) 592 273; 8 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją (jei pagal statybos teisės aktus privalomas),
  • 1 egzempliorių kontrolinės geodezinės nuotraukos (popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje),
  • vandens kokybės pažymą (tik pageidaujant gyventojui),
  • paslėptų darbų aktą (-us) ir/arba pažymą, kad vandentiekio ir/arba nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandentiekio ir nuotakyno cechas, tel.: (8 41) 524 442; 8 615 24 222).
Pateikus nurodytus dokumentus, prašome kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Abonentų aptarnavimo ir pardavimų departamentą (Vytauto g. 103, Šiauliai, 102 kab., tel. (8 41) 592 262) ir pateikti šiuos dokumentus vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarčiai sudaryti:
  • prašymą sudaryti sutartį (pildoma vietoje),
  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą,
  • nekilnojamo turto registro išrašo kopiją.
Sudarius paslaugų teikimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir/ar nuims aklę nuo nuotekų išvado.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad už vartotojams priklausančių vandentiekio įvaduose esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Todėl prieš pradedant vartoti geriamąjį vandenį, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja vartotojams pasitikrinti vandens kokybę įvade, atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus.

Tokius tyrimus gali atlikti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija (Birutės g. 39A (III a.), (tel.: (8 41) 596 593; 8 682 24 292) ar bet kuri kita laboratorija, teikianti tokias paslaugas.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad galima sudaryti ir laikinąją vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartį, kol bus tvarkomi aukščiau nurodyti dokumentai, reikalingi nuolatinei sutarčiai sudaryti.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11