2016 m.

Didžiosios šalies vandentvarkos įmonės tarėsi dėl džiovinto nuotekų dumblo galutinio apdorojimo

2016 m. rugpjūčio 04 d.

Rugpjūčio 2 d. UAB „Šiaulių vandenys“ posėdžiavę didžiųjų Lietuvos vandentvarkos įmonių ir AB „Akmenės cementas“ vadovai aptarė džiovinto nuotekų dumblo galutinio apdorojimo galimybes.

Susitikime dalyvavę UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ vadovai nusprendė, kad racionaliausia džiovintą dumblą būtų sutvarkyti jį naudojant kaip alternatyvų kurą „Akmenės cemento“ gamykloje. Tačiau įmonė turi nusimatyti investicijas dumblo priėmimo įrenginiams ir juos įsirengti.

„Akmenės cementui“ įgyvendinus šį projektą, vandentvarkos įmonės galėtų pristatyti džiovintą nuotekų dumblą jau nuo kitų metų rudens. Be abejo, toks galutinis džiovinto dumblo utilizavimas bendrovėms kainuotų, tačiau taip būtų išspręsta džiovinto nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo problema. „Akmenės cementas“ yra pajėgus sutvarkyti visos šalies džiovintą dumblą minimaliais kaštais.

Įmonės ketina ir toliau bendradarbiauti sprendžiant džiovinto nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo problemą.
 
Neišspręsta galutinio džiovinto dumblo problema

Lietuvoje apie nuotekų dumblo tvarkymo problemą pradėta kalbėti prieš dešimtmetį kai buvo pradėtas kurti nuotekų dumblo tvarkymo planas. Aplinkos ministerijos užsakymu atlikus dumblo susidarymo ir tvarkymo situacijos studija šalies miestuose ir gyvenvietėse, buvo nuspręsta pastatyti 12 regioninių komunalinio dumblo apdorojimo sistemų, 9 kompostavimo aikšteles ir 2 dumblo džiovinimo įrenginius. Projektai įgyvendinti investuojat 2007-2013 metų Sanglaudos fondo lėšas. Tačiau su šiais projektais nebuvo sprendžiama galutinio džiovinto dumblo problema.
 
Šiauliuose sukaupta per 4 tūkst. tonų džiovinto nuotekų dumblo
 
Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai, esantys Šiaulių rajono Jurgeliškių kaime, pradėti eksploatuoti 2012 m. rugpjūčio mėnesį. Nuo eksploatacijos pradžios pagaminta 5,6 tūkst. tonos 10 proc. drėgnumo džiovinto nuotekų dumblo granulių. Iš jų 1,5 tonos UAB „Šiaulių vandenys“ perdavė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartynui dengimo darbams. Šiai dienai bendrovės sandėliavimo aikštelėse yra sukaupta apie 4,1 tūkst. tonos džiovinto nuotekų dumblo.

Dar vykstant statyboms UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo ieškoti džiovinto nuotekų dumblo galutinio apdorojimo galimybių, nes dumblo sandėliavimas nėra išeitis. 2012 m. bendrovės užsakymu buvo parengta galimybių studija, kurioje išnagrinėtos kelios alternatyvos.

Vertinat teisiniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu aspektais labiausiai priimtinu metodu pasirinktas monodeginimas vietoje. Kuomet deginant apdorotą (džiovintą) dumblą gauta energija būtų panaudojama nuotekų valyklos energetiniams poreikiams.

Bendrovė, siekdama gauti paramą šiam projektui vykdyti iš Europos Sąjungos fondų, pasidarė poveikio aplinkai atranką ir gavo išvadą. Taip pat parengė poveikio visuomenės sveikatai ataskaitą, o 2015 m. baigė rengti investicijų projektą bei pirkimo dokumentus. Tačiau paaiškėjo, kad beveik 11 mln. eurų kainuojantis projektas, kuris būtų naudingas ne tik įmonei, bet ir aplinkosauginiu požiūriu, nebus finansuojamas Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis. Bendrovė nėra pajėgi savo lėšomis pastatyti įrenginių, todėl ieško racionaliausių sprendimo būdų.

Šiaulių miesto nuotekų valykloje susidarantis dumblas priskiriamas III užterštumo kategorijai – jame gausu ne tik sunkiųjų metalų, bet ir kitų cheminių medžiagų, kurios dumble nusėda apdorojant nuotekas. Dėl tos priežasties dumblo negalima naudoti nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11