2016 m.

Nutiesta 57 proc. vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų iki sklypų ribos

2016 m. rugpjūčio 11 d.

Nuo gegužės vidurio Šiauliuose tiesiami vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklai iki sklypų ribos pagal pateiktus gyventojų prašymus. UAB „Šiaulių vandenys“ rengia supaprastintus statinio projektus ir finansuoja statybos darbus.

Darbus vykdanti UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ su veiklos partneriu UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ per tris mėnesius nutiesė 612 m vandentiekio ir 973 m nuotekų šalinimo vamzdynų. Nutiesus vamzdynų atšakas, 25 namų ūkiams buvo sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos. 17 proc. vartotojų jau pasirūpino geriamojo vandens įvado ir (ar) nuotekų išvado klojimo darbais savo sklype ir su UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė vandens paslaugų teikimo sutartis.

Iki šių metų pabaigos UAB „Šiaulių vandenys“ patenkins 90 gyventojų prašymus nutiesti vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklus iki sklypų ribos. Iš viso bus nutiesta 938 m vandentiekio, 1825 m nuotekų šalinimo vamzdynų bei įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės M. Valančiaus g., Tilžės g. šalia namo 192 ir Bačiūnų g. šalia namo 56.

Gyventojų prašymai patenkinami, jei gatvėje yra įrengta reikalinga infrastruktūra ir yra techninės galimybės prijungti naujus vandentiekio įvadus ir (ar) nuotekų išvadus. Tokia galimybė gyventojams numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

Planuojamų investicijų vertė - 221,6 tūkst. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ turi galimybę vykdyti šiuos darbus, nes Šiaulių miesto savivaldybė sutiko dalį UAB „Šiaulių vandenys“ 2015 m. gauto pelno skirti būtent šioms investicijoms.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11