2016 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ prisideda prie darbuotojų sveikatos puoselėjimo

2016 m. lapkričio 21 d.

Siekiant skatinti šalies įmones puoselėti darbuotojų sveikatą, LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas organizavo konkursą „Sveikatą puoselėjanti įmonė 2016“.

Konkurso nugalėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti lapkričio 17 d. Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu. UAB „Šiaulių vandenys“ įteikta padėka už reikšmingą prisidėjimą prie darbuotojų sveikatos puoselėjimo idėjų plėtros, sveikesnės visuomenės kūrimo.

Šių metų konkurso tematika buvo visų amžiaus grupių darbuotojų sveikatos stiprinimas. Konkurso organizatoriai siekė įvertinti ir atrinkti geriausius pavyzdžius, kaip įmonės politika ir praktika užtikrina sveikatos stiprinimo priemones skirtingo amžiaus darbuotojams. Taip pat siekta parodyti sveikos darbo aplinkos kūrimo ir darbuotojų sveikatinimo priemonių vykdymo įmonėje naudą, pristatyti tai, kaip sektiną pavyzdį kitoms įmonėms.

Darbuotojai patenkinti sveikatinimo priemonėmis

UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendina įvairias priemones darbuotojų sveikatos būklei prižiūrėti ir gerinti. Taikomų priemonių nauda yra akivaizdi. Darbuotojai yra patenkinti periodiniais profilaktiniais nemokamais sveikatos patikrinimais, stiprinimu bei pagalba, nukreipiant juos pas reikalingus sveikatos priežiūros specialistus išsamesniems tyrimams. Bendrovės organizuojami higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos suteikimo mokymai taip pat prisideda prie darbuotojų geros sveikatos palaikymo.

UAB „Šiaulių vandenys“, atsižvelgdama į profesinės rizikos vertinimą, gerina darbo sąlygas ir pertvarko darbo vietas taip, kad jos atitiktų saugos ir sveikatos reikalavimus. Esant poreikiui, pritaiko baldus pagal darbuotojo fizinę sveikatos būklę.
Bendrovėje yra įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standarto LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Ši sistema padeda gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą ir užtikrinti atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams. Darbuotojai savo pasiūlymais ir pastabomis prisideda prie „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos programos“ sudarymo bei įgyvendinimo.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11