2016 m.

Dūmų generatorius padės nustatyti pažeidėjus

2016 m. lapkričio 23 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ įsigijo dūmus generuojantį įrenginį „Superior signal“, kuris naudojamas buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų gedimams, netinkamiems pajungimams nustatyti ir savavališkiems prisijungimams ieškoti.

Kylantys dūmai išduoda

Dūmus generuojantis įrenginys puikiai pasitarnauja ieškant savavališkų prisijungimų. Tai tokie atvejai, kai gyventojas, neturėdamas leidimo, savavališkai savo buitinių arba paviršinių (lietaus) nuotekų tinklą nuo tam tikros teritorijos yra prisijungęs prie bendrovės eksploatuojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Tinklo išsidėstymo patikrinimas su dūmų generatoriumi labai paprastas. Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai ventiliatoriumi pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius). Dūmai pučiami trumpą laiką, iki momento, kai pasimato garavimas per angas.
Tokiu būdu iš kylančių dūmų angose galima lengvai patikslinti, kaip išsidėstęs tinklas ir nustatyti, kur yra savavališki prijungimai.

Dūmai nepavojingi sveikatai

Svarbu paminėti, kad skystis iš kurių pasigamina šie dūmai, atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir dūmai nėra pavojingi žmonių sveikatai. Tokie dūmai naudojami ir koncertų metu uždarose patalpose.

Tačiau reikėtų susirūpinti, jei šiuos nekenksmingus dūmus gyventojai pastebėtų savo namų viduje. Tai parodo, jog vidaus santechninė įranga yra netvarkinga, praleidžianti sveikatai pavojingas, degias ir sprogias iš buitinių nuotekų išsiskiriančias dujas.

Draudžiama prisijungti neturint sutikimo

UAB „Šiaulių vandenys“ tinklo išsidėstymo patikrinimą su dūmus generuojančiu įrenginiu jau atliko Medelyno mikrorajone ir nustatė 10 pažeidėjų.

Primename gyventojams, kad neturint UAB „Šiaulių vandenys“ sutikimo draudžiama paviršinių ir buitinių nuotekų tinklus prijungti prie bendrovės eksploatuojamos nuotekų tvarkymo sistemos.

Visais atvejais, bendrovei nustačius savavališką nuotekų tinklo prisijungimą, yra surašomas aktas ir paskaičiuojama bendrovei padaryta žala, kurią pažeidėjas privalo atlyginti. Jei nustatomas savavališkas paviršinių nuotekų tinklo pasijungimas į buitinių nuotekų sistemą, pažeidėjas įpareigojamas atjungti tinklus, o nustačius savavališką buitinių nuotekų tinklo pasijungimą, siūloma sudaryti nuotekų tvarkymo sutartį.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11