2016 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė finansavimo sutartį vamzdynams rekonstruoti

2016 m. gruodžio 12 d.

Gruodžio 8 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ finansavimo sutartį. Bendrovė yra pirmoji šalyje pasirašiusi sutartį pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Vamzdynų rekonstrukcijos projektui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama 5,128 mln. eurų ir tai sudaro 50 proc. šiam projektui reikalingų lėšų. Viso projekto vertė - 10,25 mln. eurų be PVM. Projekto metu planuojama rekonstruoti apie 18 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir apie 20 km nuotekų tinklų.

UAB „Šiaulių vandenys“ jau eilę metų didelį dėmesį skyrė susidėvėjusių tinklų rekonstrukcijai, tačiau savomis lėšomis nebūtų pajėgi vykdyti tokios apimties projekto. Dabar bendrovė, gavusi dalinį projekto finansavimą, likusias investicijoms reikalingas išlaidas, t.y. apie 5,13 mln. eurų, iš dalies ketina finansuoti iš uždirbto pelno, o trūkstamą dalį skolintis.

Šiais metais bendrovė pradėjo vykdyti viešuosius pirkimus tinklų rekonstravimo darbams pirkti. Užbaigus pirkimų procedūras ir su rangovu pasirašius sutartį, tikimasi tinklų rekonstravimo projektavimo ir statybos darbus pradėti 2017 m. II ketv. ir juos užbaigti per 24 mėn.

Rekonstravus vamzdynus, pagerės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė, sumažės avarijų tinkluose, pagerės ekologinė situacija mieste, padidės Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11