2016 m.

UAB „Šiaulių vandenys“ pelnė du apdovanojimus

2016 m. gruodžio 19 d.

Aukso medalis už kokybiškai paruošiamą vandentiekio vandenį
 
Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2016“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už sėkmingai rekonstruotą Šiaulių miesto Lepšių vandenvietę.
 
Lepšių vandenvietė, kuri laikoma centralizuoto vandens tiekimo pradininke Šiauliuose, buvo rekonstruota 2015 metų pabaigoje, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“.
 
Vandenvietę buvo būtina rekonstruoti, nes joje nebuvo vandens gerinimo įrenginių, o be jų tiekiamo vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ pagal 2 parametrus, t.y. bendrosios geležies ir amonio kiekis viršijo nustatytus rodiklius.
 
Minėtoms medžiagoms šalinti Lepšių vandenvietėje buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai – slėginiai filtrai su kvarciniu smėliu ir aktyvuota anglimi.
 
Taip pat buvo rekonstruota antrojo vandens pakėlimo siurblinė, modernizuota automatinė ir elektrinė jų dalys, sutvarkyti gręžiniai, pakeisti pasenę vamzdynai, atnaujinta sklendžių kamera.
 
Po rekonstrukcijos atsirado galimybė į centralizuotus tinklus tiekiamo geriamojo vandens kiekį iš šios vandenvietės padidinti iki 40 proc. Likę 60 proc. vandens į gyventojų namus atkeliauja iš Birutės vandenvietės, kuri rekonstruota prieš 16 metų. Trečioji bendrovės eksploatuojama Bubių vandenvietė 2015 m. gruodžio mėnesį buvo uždaryta, nes taip yra naudingiau ir ekonominiu, ir vandens kokybės požiūriu.
 
Dabar šiauliečiai bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojai gali mėgautis kokybišku vandeniu, atitinkančiu griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.
Vandenvietės rekonstrukcijos projektas, kurio vertė 1,98 mln. eurų (be PVM), 95 proc. buvo finansuojamas pagal naująją 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“. Statybų rangovas UAB „LitCon“ kartu su partneriu UAB „Infes“.
 
Prizas už sėkmingai vykdytą veiklą
 
Gruodžio 16-ąją Lietuvos pramoninkų konfederacijos šventinio renginio metu UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota prizu už sėkmingai 2016 metais vykdytą veiklą konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė“ didelių įmonių grupėje.
 
Konkurso vertinimo komisija vertino įmonių pretendenčių gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų apimtis (metines pajamas), pelningumą, investicijas į gamybą, eksporto apimtis (pagaminta produkcija ar suteiktos paslaugos realizuotos už Lietuvos ribų), darbo našumo rodiklius ir kitus papildomus kriterijus.
 
Pasak UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus, šių metų veiklos sėkmę lėmė bendrovės socialiai atsakingas požiūris, klientų poreikių bei lūkesčių tenkinimas.
 
Konkurso „Sėkmingai dirbanti įmonė“ apdovanojimą UAB „Šiaulių vandenys“ pelno jau šeštą kartą.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11