2016 m.

Skirtas finansavimas paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai

2016 m. gruodžio 22 d.

Aplinkos ministerija 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-895 skyrė finansavimą UAB „Šiaulių vandenys“ planuojamam vykdyti projektui „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“.
 
Šis projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.
 
Europos Sąjungos fondų lėšomis paviršinių nuotekų sistemos tvarkymas bus finansuojamas pirmą kartą. Patvirtinta, jog bus skiriama 4,637 mln. eurų ir tai sudaro 85 proc. šiam projektui reikalingų lėšų. Viso projekto vertė – 5,5 mln. eurų be PVM. Likusią dalį finansuos Šiaulių miesto savivaldybė (765,8 tūkst. eurų) ir UAB „Šiaulių vandenys“ iš uždirbto pelno (52,5 tūkst. eurų).
 
Įgyvendinant šį projektą, planuojama inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti apie 184 km paviršinių nuotekų tinklų, rekonstruoti 10,24 km labiausiai susidėvėjusių tinklų ir įsigyti tinklų priežiūrai reikalingą specializuotą techniką.
 
Paviršinių nuotekų tvarkymo ūkis per daugelį metų susidėvėjo, todėl padaugėjo gedimų ir avarijų tinkluose. Dėl mažo tinklų pralaidumo liūčių metu užtvindomos miesto gatvės ir dėl to nukenčia gyventojai, teršiama aplinka.
 
Nors UAB „Šiaulių vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą prižiūri nuo 2001 m., tačiau Šiaulių miesto savivaldybė nebuvo perdavusi šios infrastruktūros. Bendrovei, pradėjus planuoti įgyvendinti paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektą, 2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba paskyrė bendrovę paviršinių nuotekų tvarkytoja.
 
Šiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo vykdyti viešuosius pirkimus tinklų rekonstravimo darbams pirkti. Užbaigus pirkimų procedūras ir su rangovu pasirašius sutartį, tikimasi tinklų rekonstravimo projektavimo ir statybos darbus pradėti 2017 m. II ketv. ir juos užbaigti per 24 mėn.
 
Artimiausiu metu bendrovė su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašys projekto finansavimo – administravimo sutartį.
 
Atnaujinus paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą, sumažės gedimų tinkluose ir gatvių užtvindymo tikimybė, pagerės nuotekų tvarkymo paslaugos kokybė, o šiuolaikiškos technologijos padės užtikrinti tinkamą tinklų priežiūrą. Tokiu būdu miesto aplinka bus saugesnė, švaresnė ir patrauklesnė gyventojams, o bendrovė patirs mažiau sąnaudų tinklų eksploatacijai.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11