2017 m.

Šiauliuose vandentiekio vanduo yra švarus

2017 m. sausio 24 d.

Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė 12 724 kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 227 kub. m per parą) vandenviečių. Geriamuoju vandeniu aprūpinta apie 97 tūkst. Šiaulių miesto, Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys, vykdydamas geriamojo vandens kontrolę pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Šiaulių Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ numatytus rodiklius.

Pagal šį planą pasirinktos 83 geriamojo vandens mėginių ėmimo vietos. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Pagal programinės priežiūros planą 2016 m. iš viso buvo paimti 606 geriamojo vandens mėginiai, iš jų nustatytos 6953 analitės.

Išanalizavus 2016 metų UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos 2016 m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita (Birutės ir Lepšių vandenviečių) bei geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2016 m. yra patalpinti bendrovės interneto svetainėje.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11