2017 m.

Nuotekų vežėjai bus griežtai kontroliuojami

2017 m. birželio 07 d.

UAB „Šiaulių vandenys“ susiduria su piktnaudžiavimo atvejais, kai nuotekų vežėjai iš gyventojų nuotekų kaupimo rezervuarų išsiurbtas buitines nuotekas nelegaliai išpila į nuotekų šulinius uždarose teritorijose ar apleistose vietose. Nors „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme“ bei sutartyje su UAB „Šiaulių vandenys“ yra apibrėžta prievolė surinktas nuotekas perduoti vandentvarkos įmonei ir sumokėti už jų tvarkymą.
 
Užfiksuoti pažeidimai

Tokius trijų nuotekų vežėjų (UAB „Keltas“, UAB „Ecoservice projektai“, UAB „Ignasina“) piktnaudžiavimo atvejus bendrovės darbuotojai užfiksavo vaizdo registravimo priemonėmis. Išanalizavus perduodamų nuotekų kiekio pokyčius, paaiškėjo, kad minėtos įmonės į nuotekų priėmimo vietą atveždavo tik apie 10 -15 proc. surinktų nuotekų.

Pasak UAB „Šiaulių vandenys“ technikos direktoriaus Vytauto Peleckio, dėl galimai netinkamai apskaitomų pajamų, susijusių su nuotekų tvarkymu, UAB „Šiaulių vandenys“ informavo Valstybinę mokesčių inspekciją, o dėl galimų aplinkosaugos pažeidimų - Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir paprašė inicijuoti kompleksinį patikrinimą. Taip pat bendrovė padavė į teismą šias nuotekų transportavimo paslaugas teikiančias įmones dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir žalos atlyginimo.

Technikos direktorius ragina miesto gyventojus būti pilietiškais ir informuoti UAB „Šiaulių vandenys“ tel. (8 41) 524 442, jei pastebėtų nuošalioje vietoje besilankančius nuotekų vežėjus, kurie galimai nelegaliai į nuotekų šulinius išpila nuotekas. Tokiu būdu nuotekų vežėjai išvengia prievolės mokėti už nuotekų tvarkymą ir šias sąnaudas priversti apmokėti sąžiningi vartotojai.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį ir gyventojams

UAB „Šiaulių vandenys“ yra sudariusi sutartis su 12 nuotekų išvežimo paslaugas teikiančių įmonių. Paslaugų teikėjai iš gyventojų surinktas nuotekas yra įsipareigoję perduoti UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų priėmimo vietoje - nuotekų perpumpavimo siurblinėje Kulpės g. 1B. Siurblinėje įrengtas modernus įrenginys identifikuoja kiekvieną nuotekų vežėją, tiksliai fiksuoja priėmimo laiką, išpilamų nuotekų kiekį ir kitus parametrus. Pagal pateiktas ataskaitas nuotekų vežėjai atsiskaito už nuotekų tvarkymą su UAB „Šiaulių vandenys“.

V. Peleckis pastebi, kad nuo kovo mėnesio, kuomet minėtų nuotekų vežėjų veikla susidomėjo Valstybinė mokesčių inspekcija ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, šių įmonių atvežamų nuotekų kiekis išaugo nuo 3 iki 8 kartų.

Technikos direktoriaus teigimu, UAB „Šiaulių vandenys“ ir toliau įvairiomis techninėmis bei teisinėmis priemonėmis kontroliuos nuotekų vežėjus. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir tiems gyventojams, kurie naudojasi nuotekų išvežimo paslaugomis.

„Jei nuotekų vežėjai sąžiningai apskaitytų iš gyventojų surinktas nuotekas, gyventojui visiškai neapsimokėtų individualiai tvarkyti nuotekų, nes tai yra 4 kartus brangiau nei prisijungus prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, - aiškino V. Peleckis. – Ne paslaptis, kad nesąžiningi nuotekų vežėjai tokias paslaugas teikia pigiau be jokių dokumentų ir gyventojai nesuinteresuoti jungtis prie sistemos.

Dalis gyventojų, gyvenančių kolektyviniuose soduose ar naujai besikuriančiuose individualių namų kvartaluose, tokių galimybių neturi, todėl yra priversti nuotekas tvarkyti savarankiškai. Tačiau tokiu atveju gyventojai privalo reikalauti iš nuotekų vežėjų dokumentų už paslaugos atlikimą. Neturint dokumentų, baudos gresia ir nuotekų vežėjui, ir gyventojui.“
 
Individualus nuotekų tvarkymas kelia daug problemų

UAB „Šiaulių vandenys“ duomenimis, Šiauliuose yra apie 700 namų ūkių, kurie buitines nuotekas kaupia nuotekų išsėmimo duobėse, rezervuaruose, nors šiems ūkiams yra sudaryta galimybė jungtis prie centralizuoto nuotekų tvarkymo tinklo.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija aktyviai dalyvauja sprendžiant gyventojų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimus.

Savivaldybės atstovai kartu su UAB „Šiaulių vandenys“ specialistais atlikdami nuotekų išsėmimo duobių, rezervuarų patikrinimą, dažnai aptinka, kad talpos yra nesandarios ir teršia aplinką. Taip pat fiksuoja, kad nuotekos nėra periodiškai išvežamos, talpos nevalomos, gyventojai nėra sudarę sutarčių su nuotekų vežėjais, neturi nuotekų vežimą pagrindžiančių dokumentų (kvitų, sąskaitų).

Patikrinimo metu nustačius pažeidimą, vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsniu, gyventojui yra taikomas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 600 eurų.
 
Gyventojai raginami jungtis ir nelaukti patikrinimų bei baudų

UAB „Šiaulių vandenys“ primena gyventojams, jog šiuo metu Aplinkos ministerija ruošia įstatymų pakeitimus, kad prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų taptų privalomas.

Šiauliuose centralizuotai teikiamos paslaugos yra pasiekiamos 98-99 proc. gyventojų. Europos Komisija akcentuoja, kad esant tokiam paslaugų prieinamumui, 100 proc. gyventojų turi naudotis sukurta infrastruktūra, nes tik taip bus užtikrintas tinkamas nuotekų valymas ir nebus teršiama aplinka.

Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ iš anksto ragina gyventojus susitvarkyti ir nelaukti patikrinimų bei baudų, nes vis tiek turės prisijungti visi, pro kurių namus pravesti centralizuoti tinklai.
 
Galima prisijungti išsimokėtinai

Dėl finansinių sunkumų neišgalintiems prisijungti UAB „Šiaulių vandenys“ siūlo pagalbą. Bendrovė gali pakloti vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki pat namo išsimokėtinai. Gyventojui nereikės rūpintis nei dėl medžiagų, nei ieškoti rangovo darbams atlikti - viską padarys UAB „Šiaulių vandenys“.

Pirmiausia gyventojui reikia pateikti prašymą UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo tarnyboje (Vytauto g. 103), elektroniniu paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba paprastu paštu, nurodant kontaktinius duomenis. Bendrovė, gavusi prašymą, susisieks su gyventoju.

Bendrovės darbuotojai paskaičiuos darbų sąmatą ir kokiu laiku gali atlikti darbus. Vidutinė 1 m vandentiekio tinklo klojimo kaina yra 30-40 eurų, nuotekų - 40-50 eurų. Jei sąlygos tiks, gyventojui bus pasiūlyta sudaryti sutartį, pagal kurią jis galės išsimokėti už atliktus darbus per 2 metus.

Bendrovė ragina nedelsti ir iki spalio 1 d. prisijungti. O kol yra galimybė, pasinaudoti išsimokėjimo sąlygomis. Iki liepos 15 d. pateikus prašymą jungtis prie miesto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos išsimokėtinai, vandens apskaitos mazgą bendrovė įrengs nemokamai.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11