2017 m.

Sąvartyne susidarančios biodujos bus naudojamos nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesuose

2017 m. birželio 28 d.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne iš pūvančių šiukšlių susidarančios biodujos netrukus bus deginamos UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginių kogeneracinėje jėgainėje. Iš deginamų biodujų pagaminta šilumos ir elektros energija bus panaudojama dumblo apdorojimo bei nuotekų valyklos procesams.

Sutartį dėl biodujų tiekimo iš sąvartyno UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė birželio 14 d. su UAB „Enodus“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Envija ES“.

Dujoms transportuoti iki nuotekų valyklos jau yra nutiesta 3 km trasa. Po sutarties pasirašymo tiekėjas per 6 mėnesius prijungs dujotiekį prie bendrovės biodujų sistemos, atliks esamos įrangos pakeitimus, sumontuos biodujų apskaitos prietaisą ir integruos jį į bendrą technologinių procesų valdymo sistemą. Atlikus reikalingus pakeitimus, biodujų tiekimą iš sąvartyno planuojama pradėti šią žiemą.

UAB „Šiaulių vandenys“ dujos reikalingos šilumos ir elektros energijai gaminti. Šiluma naudojama dumblo pūdytuvams šildyti bei apdorotam dumblui džiovinti, o elektra tiekiama nuotekų valyklos procesui.

Dalį reikalingų dujų UAB „Šiaulių vandenys“ išgauna pūdydama nuotekų dumblą - per mėnesį apie 70-80 tūkst. kub. m. Iš pūdymo procese susidariusių biodujų bendrovė pasigamina iki 30 proc. reikalingos šilumos ir iki 50 proc. elektros energijos.
UAB „Šiaulių vandenys“ ypač aktualu pasigaminti visą reikalingą šilumos energijos kiekį, todėl trūkstant energijos, įmonė buvo priversta kas mėnesį pirkti apie 40-50 tūkst. kub. m gamtinių dujų.

Dabar bendrovei nebereikės pirkti gamtinių dujų. Iš sąvartyno tiekiamos biodujos UAB „Šiaulių vandenys“ kainuos pigiau nei gamtinės dujos – taip tikimasi sumažinti patiriamas sąnaudas. Per metus numatoma įsigyti iki 6600 MWh arba 1,2 mln. kub. m biodujų. Sutartis sudaryta 36 mėn. su galimybe pratęsti.
Paskutinį kartą redaguota: 2018-04-11