Darbuotojai

UAB "Šiaulių vandenys" 2016-12-31 dirbo 262 darbuotojai, iš jų:

  • darbininkai - 148,
  • specialistai - 110,
  • vadovai - 4.

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės. Apie 46 proc. visų darbuotojų bendrovėje dirba 15 metų ir daugiau.

2016 m. įvairiuose tobulinimosi seminaruose dalyvavo 94 darbuotojų, taip pat 162 darbuotojai buvo apmokyti ir atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Iš viso 2016 m. kvalifikaciją kėlė 237 darbuotojai.

Įgyvendinta visų darbuotojų vidinių mokymų sistema, kuri teikia ne tik ekonominę naudą, bet ir skatina žinių, naujovių, idėjų sklaidą. Siekiant efektyviau panaudoti specialistų potencialą, įvertinti atliekamo darbo kokybę ir numatyti priemones procesams tobulinti, kasmet rengiamas metinis darbuotojų įvertinimas.

Bendrovės Saugos ir sveikatos skyrius turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas. Pagal 8 mokymo programas Saugos ir sveikatos skyrius gali mokyti ir atestuoti ne tik bendrovės, bet ir kitų šalies įmonių darbuotojus. Per 2016 m. buvo apmokyta ir atestuota 15 darbuotojų, iš jų 11 bendrovės darbuotojų, ir 4 darbuotojai iš kitų Lietuvos įmonių.

Darbuotojų darbo stažas, išsilavinimas, pasiskirstymas veikloje

 

UAB "Šiaulių vandenys" darbuotojų darbo užmokestis.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610