Valdymas

UAB „Šiaulių vandenys" valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas
(Šiaulių miesto savivaldybės taryba arba kiti subjektai ir institucijos pagal atstovavimo taisykles vykdantys visuotinio akcininkų susirikimo funkcijas; priima sprendimus, nurodytus akcinių bendrovių įstatyme);

Bendrovės valdyba
(priima sprendimus pagal bendrovės įstatus ir valdybos reglamentą, kurie atitinka akcinių bendrovių įstatymą);

Generalinis direktorius
(administracijos vadovas - generalinis direktorius - vadovaudamasis akcinių bendrovių įstatymu, atstovauja bendrovę, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą).

UAB "Šiaulių vandenys" neturi dukterinių, asocijuotųjų įmonių.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610