Vandentvarkos projektas Šiauliuose II

 

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projekto tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos

Projektą sudaro dvi dalys:

  • I dalis - „Esamų nuotekų tinklų renovavimas Šiauliuose“.
  • II dalis - „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“.

I dalies darbų vertė – 1,67 mln. Eur (be PVM) (5,76 mln. Lt), darbus vykdė UAB „CCM Baltic“ (Lietuva) kartu su partneriu RAB „Remus“ (Latvija).

II dalies darbų vertė – 7,13 mln. Eur (be PVM) (24,62 mln. Lt), darbus vykdė Vokietijos kompanija „Meyer&John GmbH&Co.KG“ ir 1,48 mln. Eur (be PVM) (5,11 mln. Lt), darbus vykdė UAB „Liutenas“ kartu su partneriu UAB „Stamela“.

  • „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (II dalis)

Sutaupius šio projekto lėšų, įgyvendinta veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ (II dalis). Darbų vertė – 133,66 tūkst. Eur (be PVM) (461,51 tūkst. Lt). Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“.

Projekto vertė

Projekto vertė pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį – 10,39 mln. Eur be PVM (36 mln. Lt). Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (94,03 proc.) bei Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ (5,97 proc.) lėšomis. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Bankrutavus statybų rangovui „Meyer & John GmbH & Co. KG“, UAB „Šiaulių vandenys“ teko iš naujo skelbti projekto II dalies darbų pirkimo konkursą. Dėl didesnės viešojo pirkimo būdu nustatytos darbų kainos bendrovė patyrė 90 tūkst. Eur papildomų išlaidų, kurios 100 proc. buvo apmokėtos UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis, todėl galutinė bendra projekto vertė sudaro 10,48 mln. Eur be PVM.

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610