Vandentvarkos projektas Šiauliuose I

 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“

Projekto tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių mieste.

Projekto lėšos ir sudėtis

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“. Bendra projekto vertė - 53,986 mln. litų (be PVM): 94,53 proc. - ES Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos, 5,47 proc. - Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. UAB „Šiaulių vandenys“ projektą vykdė ir finansavo projekto išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Įgyvendinant I šio projekto etapą, už 44,45 mln. litų (be PVM) buvo nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose bei rekonstruotos trys esamos nuotekų perpumpavimo siurblinės. Darbus atliko AB „Panevėžio statybos trestas“.

Įgyvendinant II šio projekto etapą, statybų rangovas UAB „Žemda“ naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus nutiesė Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Darbų vertė - 8,73 mln. litų (be PVM).

Šio projekto lėšomis 2013 m. balandžio - 2014 m. gegužės mėn. buvo įgyvendinta nauja veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste" (I dalis), kurios metu rekonstruota 341 m nuotekų tinklo atkarpa Aušros al. – M.Valančiaus g. Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, darbų vertė – 467,38 tūkst. Lt (be PVM).

Problema

Projekto eiga

I etapas. Darbai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose

II etapas. Darbai Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale

Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (I dalis)

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2012 m. vasario 24 d. Projektą pristatantis bukletas ir filmas (2012 m.).

 

 

Apdovanojimai

2010 m. UAB "Šiaulių vandenys" įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ (I etapas) pateko tarp trijų geriausių šalies projektų rinkimuose „Europos burės 2010“ nominacijoje „Už aplinkos tausojimą“. Organizatoriai – LR finansų ministerija kartu su kitomis Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančiomis institucijomis.

2010 m. konkurse „Lietuvos metų gaminys 2010“ UAB "Šiaulių vandenys" apdovanota aukso medaliu už vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ I etapo įgyvendinimą. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610