Vandentvarkos projektas Ginkūnuose

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ginkūnuose“

Projekto tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje.

Projekto lėšos

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Šiaulių rajono savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“. Darbų vertė - 6,39 mln. litų (be PVM): 94,47 proc. - ES Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto, 5,53 proc. - Šiaulių rajono savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos. Rajono savivaldybė finansavo naujų tinklų tiesimą, o UAB „Šiaulių vandenys“ - susidėvėjusių tinklų rekonstrukciją bei išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Darbus atliko statybų rangovas UAB „Merko statyba“. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610