Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams ir didinti sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys - atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas.

Projekto vertė - 10,25 mln. eurų (be PVM). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.).

Projektą vykdo UAB "Šiaulių vandenys".

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610