Šiaulių aplinkosaugos projektas

Šiaulių aplinkosaugos projekto uždaviniai:

  • Sumažinti iš Šiaulių į Lielupės aukštupį ir Rygos įlanką patenkančią taršą,
  • Gerinti vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų kokybę, patikimumą ir finansinį efektyvumą Šiauliuose,
  • Sukurti prielaidas finansiškai stabiliai komunalinių paslaugų įmonės veiklai,
  • Tobulinti regiono ir vietinį aplinkos kokybės monitoringą ir kontrolės sistemą Lielupės aukštupyje.

Projekto prielaidos
Lietuva - daugelio tarptautinių aplinkosauginių susitarimų ir sutarčių dalyvė.

Baltijos jūros regiono vandens apsaugos konvencija įpareigoja imtis konkrečių veiksmų mažinant vandens taršą, įgyvendinti Helsinkio komiteto (HELCOM) rekomendacijas aplinkosaugos klausimais.

1992 m. Baltijos jūros šalys sudarė detalią Baltijos jūros aplinkosaugos veiksmų programą, skirtą jos ekologiniam balansui atstatyti. Šiauliai įvardinti vienu didžiausių Lielupės baseino, Rygos įlankos ir Baltijos jūros teršėjų, prioritetiniu “karštu tašku”. Lietuvos Vyriausybė pripažino problemą ir įsipareigojo sumažinti taršą pagal HELCOM rekomendacijas.

1992 m. Lietuvos Aukščiausioji Taryba pripažino Šiaulių nuotekų valymo įrenginių statybą prioritetine ir 1998 m. Šiaulių aplinkosaugos projektas buvo įtrauktas į Valstybės investicijų programą, kurią patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas.

ŠIAULIŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTO FINANSUOTOJAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš valstybės biudžeto skyrė 7,6 mln. JAV dolerių subsidiją.

Pasaulio Bankas skyrė 5,82 mln. JAV dolerių paskolą.

Švedijos Vyriausybė per Švedijos tarptautinio vystymosi bendradarbiavimo agentūrą SIDA suteikė 31,5 mln. Švedijos kronų subsidiją nuotekų valymui Šiauliuose gerinti ir bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinti.

Suomijos Vyriausybė per Suomijos Aplinkos ministeriją suteikė 7,3 mln. Suomijos markių subsidiją nuotekų sistemai gerinti. Norvegijos vyriausybė per Norvegijos taršos kontrolės komitetą suteikė 1,5 mln. JAV dolerių subsidiją Šiaulių m. nuotekų tinklams renovuoti ir bendradarbiavimo sutartims įgyvendinti.

Šiaulių m. savivaldybė iš biudžeto skyrė 0,45 mln. JAV dolerių subsidiją.

Projekto istorija

Vandens tiekimas ir paskirstymas

Nuotekų surinkimas ir valymas

Techninė pagalba

ŠIAULIŲ APLINKOSAUGOS PROJEKTO NAUDA

  • Vandens ir nuotekų paslaugų kokybė ir patikimumas Šiauliuose žymiai pagerėjo.
  • Šiauliai nebeteršia nuotekomis Kulpės ir Lielupės upių bei Rygos įlankos, Baltijos jūros. Lietuvos Vyriausybė įvykdė savo įsipareigojimus pagal HELCOM tarptautinę sutartį.
  • Projekto nauda yra didesnė negu galima išmatuoti grynųjų pinigų srautais, nauda aplinkai ir Baltijos jūrai negali būti išreikšta pinigais.
Socialinės reklamos projektas “Mes kartu atsakome už Baltijos jūrą”. Prie Baltijos jūros baseino žuvų ekspozicijos.

 Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610