Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos projektas

Projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projekto tikslas – mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste.

Projekto uždaviniai:

  • Atnaujinti pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias paviršinių lietaus nuotekų vamzdynų atkarpas ir paviršinių lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą;
  • Inventorizuoti esamas Šiaulių miesto paviršines nuotekų tvarkymo sistemas.

Projekto vertė – 5,46 mln. eurų (be PVM). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).

Projektą vykdo UAB "Šiaulių vandenys".

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610