NVĮ pertvarkymo projektas

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ veikla „Aukštrakių nuotekų valymo įrenginių valymo proceso pertvarkymas“

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3. prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika ir UAB „Šiaulių vandenys“. Darbų vertė – 4,868 mln. litų (be PVM). 94,47 proc. - Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos, 5,53 proc. - UAB "Šiaulių vandenys" lėšos.

Nuotekų valymo įrenginių valymo proceso rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Arginta“. Projektą vykdė UAB „Šiaulių vandenys“.

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.

 

Apdovanojimai

UAB "Šiaulių vandenys" už rekonstruotą Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų biologinio valymo grandį konkurse „Lietuvos metų gaminys 2011“ pelnė aukso medalį.

Konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2011“ bendrovė buvo apdovanota prizu už biologinio nuotekų valymo procesą nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610