Mokymų projektas

 

UAB „Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas

2006-2008 m. UAB „Šiaulių vandenys" įgyvendino mokymų projektą „UAB „Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų, būtinų prisitaikyti prie rinkos pokyčių, stiprinimas". Mokymus iš dalies finansavo Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika. Europos Sąjungos parama skirta pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų pritaikymas prie pokyčių ugdymas".

Projekto prielaidos

Projekto istorija

Bendrieji projekto tikslai

 • Kelti ir didinti UAB „Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių lygį ir gebėjimus, suteikiant maksimalaus kvalifikacijos atitikimo besikeičiantiems bendrovės veiklos vystymo poreikiams ir atitikimą darbo rinkos pokyčiams.
 • Didinti bendrųjų ir specialiųjų mokymų prieinamumą UAB „Šiaulių vandenys" dirbantiesiems.

Siekiant projekto bendrųjų tikslų, numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:

 • Reguliariais mokymais paskatinti dirbančiuosius aktyviai įsitraukti į UAB „Šiaulių vandenys" veiklos vystymą ir plėtrą;
 • Padidinti UAB „Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, atitinkantį besikeičiančius bendrovės ūkinės veiklos bei darbo rinkos poreikius;
 • Padidinti investicijas į bendrovės žmoniškąjį kapitalą, įtraukiant į mokymo veiklas platesnį visų lygių dirbančiųjų ratą.

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo trukmė - 28 mėn.
Projektas prasidėjo 2006 m. kovo mėnesį, baigėsi - 2008 m. gegužės mėnesį.

Projekto veikla

Projekto bendriesiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos šios veiklų sritys:

 • Užsienio kalbos (anglų), kompiuterinio raštingumo (IT) ir verslumo (komandinis darbas, organizacijos strategijos projektavimas) įgūdžių mokymai UAB „Šiaulių vandenys" dirbantiesiems ir vadovams;
 • Neformaliojo profesinio suaugusių mokymai;
 • Darbuotojų žinių testavimo ir lygio įvertinimo programos sistemos sukūrimas;
 • Vadybos (projekto, personalo, kokybės) mokymai;
 • Projekto viešinimo veiklos.

Projekto lėšos

Bendras projekto biudžetas 714.728 litų. Mokymams skirta 481.150 litų. UAB „Šiaulių vandenys" savo darbuotojų mokymų programai įgyvendinti skyrė 57,4 proc. lėšų. Likusią dalį - 42,6 proc. - finansavo Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublika.

Mokymų pavadinimai Lėšų pasiskirstymas proc.
Užsienio (anglų) kalba 18 %
Bazinių IT įgūdžių mokymai 11 %
Komandinio darbo įgūdžiai 4 %
Konfliktų prevencija ir konstruktyvus valdymas. Emocijų pažinimas 5 %
Bendradarbiavimo psichologija ir etiketas, orientuotas į klientą 2 %
Derybų menas 4 %
Pokyčių valdymas ir sprendimų priėmimas 3 %
Organizacijos strategijos projektavimas 3 %
Personalo veiklos vertinimo sistema 4 %
Efektyvus susirinkimų vedimas ir komunikacija 3 %
Organizacijos vystymo kultūra 3 %
Asmeninio efektyvumo mokymas 2 %
Strateginio plano kūrimas: vizija ir tikrovė 4 %
Lyderis, talentas, charizma: autoritetas ir galia Vakarų kultūroje 2 %
Veiklos vertinimo proceso valdymas 5 %
Darbuotojų mokymo bendrovėje metodai ir jų taikymo galimybės 2 %
Mokymų ciklas: Personalo valdymo metodai ir priemonės 11 %
Mokymų ciklas: Klientų aptarnavimo kultūros augimas 12 %
Verslo (anglų) kalba 4 %

 

Mokymų projekto pristatymas, 2006 m.  

Pasiekti rezultatai

Pirmieji mokymų metai

Antrieji mokymų metai

Tretieji mokymų metai

Struktūrinės paramos svarba bendrovei

2008 m. gegužės mėnesį bendrovė „Šiaulių vandenys" baigė dvejus metus trukusį mokymų projektą. Projekte dalyvavo ir mokėsi 188 įmonės darbuotojai (60 proc.) iš jų - 101 moteris:

 • 22 vadovai;
 • 86 darbininkai;
 • 80 specialistų.

Vadovų ir darbuotojų atsiliepimai apie projektąUždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610