Lepšių vandenvietės rekonstrukcija

Projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“

Projektas finansuotas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.

Projekto tikslas – pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir taip didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekto vertė – 1,98 mln. eurų (be PVM). Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (95 proc.) ir UAB "Šiaulių vandenys" lėšomis (5 proc.). Projektą vykdė UAB "Šiaulių vandenys". Statybų rangovas – UAB "LitCon“ kartu su partneriu UAB „Infes“.

Problema

Projekto eiga

Projekto darbai

Su projekto įgyvendinimu susiję pranešimai.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610