Nuotekų valykla

Šiaulių miesto nuotekų valymo problema išspręsta 2004 metais, kai buvo pradėta eksploatuoti naujoji nuotekų valykla (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas). Dabar modernūs nuotekų valymo įrenginiai ūkio - buities ir pramonės nuotekas išvalo pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus.

Iki vandens skaidrumo išvalytos nuotekos grąžinamos į natūralius paviršinio vandens telkinius. Šiaulių miestas jau nebeteršia nuotekomis Kulpės, Mūšos, Lielupės upių, Rygos įlankos ir Baltijos jūros. 2006 m. birželio 22 d. Helsinkio komisija Šiaulių miestą išbraukė iš didžiausiųjų Baltijos jūros taršos šaltinių, vadinamųjų „karštųjų taškų", sąrašo.

Kas yra nuotekos?
Kodėl Šiauliai buvo „karštasis taškas"?

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNOLOGINIS PROCESAS

UAB „Šiaulių vandenys" surenka visas nuotekas po to, kai Jūs pasinaudojate vandeniu. Iš pradžių nuotekos teka nuotekų vamzdynais, kurių bendras ilgis siekia apie 620 km, po to jos patenka į nuotekų perpumpavimo siurblines (mieste jų yra 58). Siurblinės pumpuoja nuotekas į kitas siurblines kol jos patenka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo siurblinę Pakruojo gatvėje. Iš šios siurblinės nuotekos 8 km ilgio slėgine linija saugiai transportuojamos į modernią nuotekų valyklą (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas).

Pagrindinė nuotekų perpumpavimo siurblinė Nuotekų valykla
Nuotekų valyklos teritorijos schema Nuotekų valyklos technologinė schema

 

Nuotekų valymo technologinę schemą sudaro:

MECHANINIS NUOTEKŲ VALYMAS

Debito matavimo kameros
Grotos
Smėliagaudės
Pirminiai nusodintuvai

BIOLOGINIS NUOTEKŲ VALYMAS

Veikliojo dumblo reaktoriai
Antriniai nusodintuvai

 

Nuotekų valyklos darbo procesui stebėti, valdyti ir kontroliuoti įrengta dispečerinė.

Dispečerinė

Į nuotekų valymo įrenginius per 2016 m. atitekėjo ir buvo išvalyta apie 8 mln. kub. m nuotekų. Valant nuotekas sulaikyta apie 5 tūkst. tonų teršalų.

Šiaulių miesto nuotekos išvalomos pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus, o kai kurie pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai yra žymiai aukštesni už normas. Į Kulpės upę išleidžiamas išvalytas vanduo yra skaidrus ir gerokai švaresnis nei kai kurios Lietuvos upės.

Kviečiame apsilankyti nuotekų valykloje. Dėl lankymo tartis iš anksto tel. (8 41) 592 257.

Atvykimo į nuotekų valyklą schema.

 

Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r.

Dirba: I-IV - 8.00-16.45 val., V - 8.00-15.30 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610