Nuotekų tyrimų padalinys

Pasakodami apie procesus nuotekų valykloje, jau minėjome, kad žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje panaudotas vanduo turi taršos priemaišų, t.y. mineralinių, organinių ir kitokių teršalų. Toks vanduo apsunksta, keičia kvapą, skonį, spalvą ir kitas savybes. Susidariusias skystas atliekas vadiname nuotekomis.

Užterštos nuotekos yra pavojingos aplinkai, todėl nuotekose esantys teršalai šalinami valymo įrenginiuose. Kaip nuotekų valykloje vyksta teršalų šalinimas bei išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybę kontroliuoja nuotekų valykloje įsikūręs Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys.

Moderni laboratorija buvo įkurta įgyvendinant Šiaulių aplinkosaugos projektą. Projekto metu laboratorija buvo aprūpinta naujausia įranga, darbuotojai sėkmingai patvirtino naujus tyrimų metodus. Svarbu pasakyti, kad laboratorinė įranga bei taikomi metodai yra sistemingai atnaujinami, todėl laboratorijos veikla tenkina standartų reikalavimus. Gauti tyrimų rezultatai yra patikimi.

Nuotekų tyrimų padalinys turi LR Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Apie 27 proc. atliekamų bandymų yra ne tiesiogiai susiję su tiriamuoju objektu (nuotekomis, paviršiniu vandeniu, dumblu), bet skirti užtikrinti tyrimų kokybę ir rezultatų patikimumą. Laboratorija nustato 37 parametrus nuotekose, paviršiniame, gruntiniame vandenyje ir dumble (skendinčios medžiagos, bendrasis fosforas, bendrasis azotas, biocheminis deguonies suvartojimas, sunkieji metalai, naftos produktai ir kt.). Per metus vidutiniškai nustatoma apie 25 tūkst. analičių. Analitė - mėginyje nustatomasis komponentas.

Laboratorija turi teisę pagal sutartis ir prašymus atlikti kitoms įmonėms, organizacijoms ir privatiems asmenims nuotekų, paviršinio vandens ir dumblo tyrimus.

Nuotekų mėginių paėmimas iš nuotekų valyklos
Mėginių priėmimas ir laikymas
Cheminių tyrimų patalpa Nr.1
Cheminių tyrimų patalpa Nr.2
Cheminių tyrimų patalpa Nr.3
Cheminių tyrimų patalpa Nr.4
Mėginių ruošimo patalpa
Dumblo tyrimų patalpa
AAS tyrimų patalpa

Nuotekų tyrimų padalinys gali ištirti telkinio vandenį, paviršinį vandenį, nuotekas ir dumblą. Pateikiame vandens kokybės tyrimų rezultatų protokolus. Tel. (8 41) 596 142, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas. Paslaugos mokamos.



Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610