Geriamojo vandens tyrimų padalinys

Virtualioje Birutės vandenvietės ekskursijoje jau rašėme, jog Šiaulių miesto gyventojams tiekiamas požeminis vanduo išgaunamas Birutės ir Lepšių vandenvietėse. Požeminis vanduo yra pats saugiausias: izoliuotas nuo tiesioginės taršos mažai laidžiais uolienų sluoksniais, vandens gavybos ir paskirstymo grandyse užtikrintos geros technologinės ir higieninės sąlygos, todėl vandens kokybė pagal cheminę sudėtį ir mikrobiologinius rodiklius yra labai gera.

Tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" kontroliuoja leidimą turintis UAB "Šiaulių vandenys" Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys.

Geriamojo vandens tyrimų padalinys turi geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą, išduotą Nacionalinės maisto ir veterinarijos tarnybos, atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus. Atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Laboratorijoje kasmet atliekami požeminio vandens iš 20-25 gręžinių tyrimai pagal požeminio vandens monitoringo programą (Birutės - 10 gręžinių, Lepšių - 6, Aukštrakių - 2).

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, suderintą su Šiaulių Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Šiaulių mieste, Rėkyvos ir Ginkūnų gyvenvietėse pasirinkta per 90 kontroliuojamų taškų. Nuolat iš skirtingų kontrolinių taškų apie 10-15 mėginių atskiru automobiliu pristatoma į laboratoriją tyrimams.

Automobilyje įrengtos dėtuvės, skirtos laikyti specialius mėginių gabenimo konteinerius ir prietaisus: ištirpusio deguonies matuoklį, pH-metrą ir kt.

Vanduo žmogaus gyvenime užima labai svarbią vietą, todėl jo kokybė privalo būti nepriekaištinga. Jokių abejonių, šiauliečiai gali drąsiai vartoti vandenį iš čiaupo, nes jis nuolat tiriamas, yra kokybiškas bei sveikas gerti dėl jame ištirpusių vertingų mineralinių druskų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluorų, manganų, geležies, jodo, cinko, vario ir kt.).

 

Vandens mėginių paėmimas
Mėginių priėmimas

Reagentų sandėlis
Svarstyklių patalpa

Kvapo ir skonio tyrimų patalpa

CHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA

Cheminių tyrimų patalpa Nr.1
Cheminių tyrimų patalpa Nr.3
Cheminių tyrimų patalpa Nr.4
Cheminių tyrimų patalpa Nr.5

MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

Mikrobiologinės analizės atliekamos specialiai šiam tikslui įrengtoje laboratorijoje. Laboratorija turi būti įrengta taip, kad iki minimumo sumažėtų kryžminio užterštumo rizika, ten kur yra svarbu atliekamų tyrimų tipui. Šiam tikslui pasiekti įrengta laboratorija pagal principą „nėra kelio atgal".

Laboratorijoje yra įrengtos specialios patalpos:

Mitybinių terpių bei priemonių paruošimo ir jų sterilizavimo patalpa
Patalpa, skirta atlikti mikrobiologinius darbus
Mikrobiologinių tyrimų įvertinimo patalpa
Indų plovimo patalpa
Papildomos patalpos

Geriamojo vandens tyrimų padalinys gali ištirti gamybos, prekybos, paslaugų įmonių, įstaigų, ūkio subjektų geriamojo vandens iš čiaupo ar gręžinio kokybę. Pateikiame vandens kokybės tyrimų rezultatų protokolus. Tel. (8 41) 596 593, Birutės g. 39A, Šiauliai. Paslaugos mokamos.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610