Vandenvietės

UAB "Šiaulių vandenys" eksploatuoja Birutės ir Lepšių vandenvietes, kuriose yra išgaunamas požeminis vanduo. Vanduo išgaunamas iš viršutinio devono Stipinų (D3st) svitos vandeningojo sluoksnio. Tačiau šiose vandenvietėse skiriasi produktyvaus horizonto slūgsojimo gylis: Lepšiuose jis sutinkamas 162-172 m gylyje, Birutės vandenvietėje - 170-194 m gylyje. Išgautas vanduo valomas Birutės ir Lepšių vandenviečių vandens kokybės gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje. Trečioji bendrovės eksploatuojama Bubių vandenvietė 2015 m. gruodžio mėnesį uždaryta, nes taip yra naudingiau ir ekonominiu, ir vandens kokybės požiūriu.

Birutės ir Lepšių vandenvietėse yra 3 švaraus vandens rezervuarai, kurių bendra talpa - 30 tūkst. kub. m, eksploatuojama 16 artezinių gręžinių. Siekiant racionaliausiai išnaudoti turimus pajėgumus, 59 gręžiniai yra konservuoti. Birutės vandenvietėje eksploatuojama 10 gręžinių, konservuoti - 24; Lepšių vandenvietėje eksploatuojami 6 gręžiniai, konservuota - 13; Bubių vandenvietėje konservuoti 22 gręžiniai, Rėkyvos vandens ruošykloje konservuotas 1 gręžinys.

Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojus - iš viso apie 97 tūkst. gyventojų. Tačiau bendrovės vandenvietės yra pajėgios geriamuoju vandeniu aprūpinti ir daugiau šiauliečių bei aplinkinių gyvenviečių gyventojų.

Birutės ir Lepšių vandenvietės pajėgios išgauti ir vartotojams per parą patiekti apie 22,5 tūks. kub. m kokybiškai paruošto geriamojo vandens. Šiuo metu vandenviečių pajėgumai išnaudojami 50-55 proc. Tačiau esant didesniems pajėgumams, Šiaulių miesto vandenvietėse per parą maksimaliai būtų galima išgauti apie 90 tūkst. kub. m požeminio geriamojo vandens (ištekliai patvirtinti 1998-01-13 Valstybinėje išteklių komisijoje). Akivaizdu, kad toks vandens išteklių kiekis bus pakankamas ir ateinančioms kartoms bei tolimesnėje ateityje, augant vandens vartojimui.

2016 m. Šiaulių miesto vandenvietėse buvo išgauta 4755,2 tūkst. kub. m geriamojo vandens, vartotojams patiekta - 4655,3 tūkst. kub. m arba 12,7 tūkst. kub. m. per dieną.

 

Didžiausias vandens poreikis užfiksuotas 1987 m.: per dieną vidutiniškai buvo patiekiama apie 56 tūkst. kub. m. geriamojo vandens. Tuo laikotarpiu Šiauliuose sparčiai vystėsi pramonė, o gyventojų skaičius buvo išaugęs beveik iki 140 tūkst. 2016 m. per parą vidutiniškai buvo patiekta apie 12,7 tūkst. kub. m. geriamojo vandens.

2000-2015 m. laikotarpiu bendrovės eksploatuojamuose vandenvietėse buvo keičiama sena susidėvėjusi įranga, diegiamos naujos technologijos bei automatinė tų technologinių procesų valdymo sistema. Tai padeda užtikrinti patikimą įrengimų darbą, kontroliuoti procesą bei išvengti žmogaus klaidų.

Birutės vandenvietėje visiems antro kėlimo siurbliams naujai sumontuoti pavaros - dažnio keitikliai, Lepšių vandenvietėje rekonstruoti gręžiniai, tinklai, pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai.

Vandenvietėse buvo atnaujinti elektros energijos tiekimo įrenginiai: rekonstruotos transformatorinės pastotės ir elektros skirstyklos, pakeista dalis kabelių, įrengti nepriklausomi elektros energijos tiekimo šaltiniai – dyzeliniai generatoriai. Įrengta teritorijos vaizdo stebėjimo apsaugos sistema su nuotoliniu vaizdo ir duomenų perdavimu į bendrovės Centrinę dispečerinę.

 

Apdovanojimai

2016 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2016“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota aukso medaliu už sėkmingai rekonstruotą Šiaulių miesto Lepšių vandenvietę.

2015 m. verslo pasiekimų parodoje „Šiauliai 2015“ UAB „Šiaulių vandenys“ apdovanota „Originaliausio stendo“ prizu. Šioje parodoje bendrovė pristatė vandentiekiu tiekiamą geriamąjį vandenį. Parodos metu buvo akcentuojama, kad moderniose Birutės ir Lepšių vandenvietėse išgautas ir paruoštas bei gyventojams vandentiekiu tiekiamas požeminis geriamasis vanduo yra kokybiškas bei saugus vartoti.

2007 m. konkurse „Lietuvos metų gaminys 2007“ bendrovė įvertinta sidabro medaliu už Šiaulių miesto Birutės vandenvietėje paruošiamą geriamąjį vandenį. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2006 m. konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2005“ Šiaulių miesto Birutės vandenvietėje paruošiamas geriamasis vanduo įvertintas prizu už gamtinių išteklių efektyvų panaudojimą“ nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“. Organizatoriai – LR aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610