Vandens tinklai

UAB „Šiaulių vandenys" eksploatuoja 617,5 km vandentiekio tinklų. Nuo vamzdynų medžiagos priklauso vandentiekio tinklų eksploatavimo trukmė, avaringumas. Avaringiausi yra plieno ir pilkojo ketaus vamzdžiai.

Rodikliai Mat. vnt. 2014 2015 2016
Vandentiekio tinklų ilgis km 594,4 616,6 617,5
Vandentiekio tinklų gedimai vnt. 712 707 884
iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 190 118 196
Pakeista sklendžių vnt./metus 112 153 226

 

Iš 2016 m. užregistruotų 884 avarijų (gedimų) vandentiekio tinkluose 196 (22 proc.) buvo su žemės kasimo darbais. Apie 40-50 proc. visų avarijų su žemės kasimo darbais įvyksta žiemos mėnesiais. Plieniniai vamzdžiai yra neatsparūs korozijai, pilkojo ketaus vamzdžiai - deformacijoms ir žemės grunto judėjimui dėl įšalo. Dėl vandentiekio vamzdynų avarijų, patiriamos vandens netektys tinkluose.

Vandens tinklus aptarnaujančių specialistų darbą palengvina kompiuterizuota slėgio kontrolės sistema, technologinių vandens gavybos, gerinimo ir tiekimo procesų kompiuterizuotos valdymo ir geografinės informacinės sistemos (GIS), telemechanikos bei vandens nuotėkių paieškos įrangos.

Per 2016 m. rekonstruota 1100,8 m vandentiekio tinklų (2015 m. 864,4 m). Taip pat pakeistos 226 sklendės (2015 m. - 153), 33 gaisriniai hidrantai (2015 m. - 46). Vandens nutekėjimo paieškos grupė, kontroliuodama avaringiausias vandentiekio linijas, patikrino 66 km vamzdyno (2015 m. – 13 km) ir nustatė 44 nutekėjimus (2015 m. - 29 vnt.).

Siekiant užtikrinti tinkamą 2015 m. įdiegto skaitmeninio vandentiekio tinklo hidraulinio modelio veikimą ir paspartinti vandentiekio tinklų trūkimų aptikimą, 2016 m. buvo sumontuoti 35 debitomačiai su slėgio davikliais, vandentiekio tinklai suskirstyti į 14 zonų.

Vandentiekio tinklo hidraulinis modelis, panaudojant šiuolaikines vandentiekio technologijas bei sukauptą įmonės darbuotojų patirtį, padės efektyviau eksploatuoti Šiaulių miesto vandentiekio tinklus, taip gerinant geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybę.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610