Technologinio proceso valdymo informacinė sistema

Technologinio proceso Valdymo Informacinė Sistema (VIS) bendrovėje pradėta diegti 1994 m., siekiant optimizuoti technologinį procesą, išlaidas elektros energijai ir kitiems ištekliams. Bendrovės technologinio proceso valdymo informacinė sistema sudaryta iš atskirų savarankiškai funkcionuojančių technologinių procesų valdymo sistemų (VIS):

 • vandenviečių technologinio proceso valdymo informacinė sistema;
 • slėgio kontrolės informacinė valdymo sistema;
 • trečiojo kėlimo siurblinių valdymo informacinė sistema;
 • nuotekų siurblinių valdymo informacinė sistema;
 • nuotekų valymo įrenginių valdymo informacinė sistema;
 • didžiausių vandens vartotojų informacinė valdymo sistema.

2010-2015 m. laikotarpiu atnaujintos anksčiau įdiegtos informacinės ir valdymo sistemos, pasenusios technologijos pakeistos į šiuolaikines, įvertinant technines naujoves ir galimybes. Atlikti šie darbai:

 • modernizuotas Šiaulių miesto nuotekų valyklos ir dumblo apdorojimo įrenginių technologinio proceso valdymas;
 • modernizuotos ir rekonstruotos antžeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės;
 • naujai pastatytos požeminės nuotekų siurblinės įvestos į bendrą informacinę valdymo sistemą SCADA;
 • modernizuotas Birutės vandenvietės antro kėlimo siurblių valdymas ir iš pagrindų atnaujinta SCADA sistema;
 • iš pagrindų atnaujinta Centrinė dispečerinė, įrengiant dvi darbo vietas ir trečią darbo vietą techniniam personalui.

Darbų atlikimo metu visos informacinės sistemos buvo apjungtos į bendrą serverį, įdiegiant dubliuojantį serverį. Tai leido visas sistemas stebėti vienu metu bei stebėti ir valdyti nutolusius objektus: vandenvietes, nuotekų siurblines, stebėti video ir apsaugines signalizacijas ir kt.

Valdymo informacinės sistemos suteikia galimybę:

 • nenutrūkstamai gauti informaciją iš srovės, slėgio, debito, temperatūros, rezervuarų lygio, kokybės matavimo priemonių ir kontroliuoti įrenginių darbo režimus, technologinį procesą, valdyti įrenginius iš darbo stočių ir dispečerinės;
 • operatyviai reaguoti į bet kokį technologinio proceso pasikeitimą;
 • dirbti automatiniu režimu be objektą aptarnaujančio personalo;
 • optimaliai naudoti išteklius;
 • užtikrinti patikimą geros kokybės vandens tiekimą vartotojams;
 • kontroliuoti vandens nuotėkius;
 • apsaugoti objektuose esančias materialines vertybes nuo vagysčių;
 • analizuoti praėjusių laikotarpių technologinio proceso grafinę informaciją;
 • optimizuoti technologinį procesą.


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610