Geografinė informacinė sistema (GIS)

UAB “Šiaulių vandenys” - viena pirmųjų vandentiekio bendrovių Lietuvoje pradėjo taikyti geoinformacinius principus ir naudoti geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijas. GIS kūrimo ir įdiegimo darbai buvo atliekami keliais etapais:

1. Pirminių duomenų paruošimas - rastrinės Šiaulių miesto požeminių komunikacijų planšetų duomenų bazės sukūrimas.

1995 m. “Šiaulių vandenys” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Norvegijos Trondheimo miesto savivaldybe dėl požeminių komunikacijų planšetų skenavimo. Sukurta rastrinė duomenų bazė (brėžiniai iš popieriaus perkelti į elektroninį formatą), paruoštos kompiuterizuotos GIS darbo vietos, įsigyta kompiuterinė įranga, apmokyti darbuotojai bei pasiruošta vektorinių duomenų įvedimui, tikrinimui. Pradėti Šiaulių miesto požeminių komunikacijų planšetų skenavimo darbai.

2. Specifinių (t. y. vandentiekio ir nuotekų tinklo ir jo sudedamųjų dalių) vektorinių duomenų kūrimas, kaupimas ir nuolatinis atnaujinimas.

1997 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp vienuolikos stambiausių Šiaulių miesto inžinerinių įmonių ir organizacijų, tarp jų ir “Šiaulių vandenys”, dėl miesto inžinerinės GIS sukūrimo. Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas - kuo efektyviau organizuoti esamos miesto inžinerinės geografinės informacijos sukaupimą ir pavertimą į skaitmeninį formatą; sukurti inžinerinės infrastruktūros GIS, leidžiančią planuoti ir valdyti miesto inžinerinę infrastruktūrą skaitmeninių technologijų pagrindu. Kuriamos ir kaupiamos rastrinės bei vektorinės požeminių komunikacijų duomenų bazės, pildoma ir atnaujinama vandentiekio ir nuotekų tinklų vektorinė duomenų bazė.

3. Automatizuotos darbo vietos dispečerinėje sukūrimas.

1998-1999 m. įrengtas „Šiaulių vandenys“ gamybinės bazės kompiuterinis tinklas prijungtas prie bendro tinklo. Dispečerinėje įrengtos GIS kompiuterinės darbo vietos pagalba dispečeris, gavęs pranešimą apie gedimą vandens ar nuotekų tinkluose, tiksliai nustato avarijos vietą, pažymi ją skaitmeniniame žemėlapyje ir jį atspausdina. Avarinė brigada, turėdama žemėlapį su detalia vandentiekio, nuotekų tinklų stambaus mastelio topografine bei kitų komunikacijų informacija, lengvai orientuojasi situacijoje ir operatyviai pašalina gedimą ar avariją. Kompiuterizuotas vandens skaitiklių keitimo baro bei vandens nuotėkių paieškos grupės darbas. Bendrovės programuotojų sukurtos kelios savarankiškos GIS pagalbinės aplikacijos (programos), kurios įgalina užregistruoti gedimus ir įvykius, kaupti apskaitos prietaisų duomenų bazę bei atlikti geografinio objekto paiešką pagal kelis parametrus. Bendradarbiaujant su Norvegijos Trondheim miesto savivaldybės, “Asplan Viak” bei “SINTEF” firmų inžinieriais, “Epanet” programinės įrangos bazėje sukurtas Šiaulių miesto vandentiekio tinklų hidraulinis modelis, kurio pagalba atliekami naujų įvadų, atkarpų, mazgų ir vandentiekio magistralių skaičiavimai bei analizės. Bendrovės skaitmeninių duomenų archyvą sudaro nuolat papildoma ir atnaujinama vandens ir nuotekų tinklų duomenų bazė, pastatų, statinių bei gatvių sluoksniai, vandens telkinių, šulinių geografinė ir hidraulinė informacija, tinklų charakteristikos (diametrai, ilgiai, medžiaga, aukščiai, kt.).

4. Centrinės vandentiekio duomenų bazės sukūrimas ir teikimas “galutiniam vartotojui”.

Sudaryta sutartis su viena iš pažangiausių GIS diegimo srityje įmonių - Lietuvos-Islandijos UAB “Hnit - Baltic GeoInfoServisas” dėl vandentiekio ir nuotekų duomenų bazes perkėlimo į centrinę "ArcSDE" duomenų bazę. Bazė veikia "Microsoft MSDE" platformoje, kurioje centralizuotai saugoma tiek GIS, tiek kita įmonėje kaupiama atributinė informacija. Tokia sistema užtikrina saugų duomenų saugojimą ir valdymą vienoje vietoje, daugiavartotojišką darbo su GIS režimą įmonėje, reguliarų naujausių duomenų pateikimą vartotojams, vieningą GIS ir kitų duomenų administravimą. Vektorinių duomenų redagavimą, darbų kontrolę (esant poreikiui), tinklo trasavimo uždavinių sprendimą atliko „Šiaulių vandenys“ specialistai, naudodamiesi "ArcInfo 8" programine priemone.

5. GIS plėtra

2011-2012 m. buvo atnaujinta GIS programonė įranga į "ESRI ArcGis 10.0" versiją. Buvo integruotos ORTO duomenų bazės, sukurtas papildomas funkcionalumas įmonės darbuotojams interneto naršyklėje matyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, gauti reikiamą informaciją, ją panaudoti operatyviai aptarnaujant bendrovės klientus.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610