Paviršinių nuotekų tvarkymas

UAB „Šiaulių vandenys" eksploatuoja paviršinių nuotekų tinklus nuo 2001 m. (vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2000-12-28 sprendimu Nr. 127). Paviršinių nuotekų sistema nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.

2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-356 UAB „Šiaulių vandenys“ paskirta Šiaulių miesto teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja.

Bendrovė eksploatuoja 262,1 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei tris paviršinių nuotekų valyklas - K. Kalinausko g. ir Industrinio parko teritorijoje (2 vnt.).

Tinklai daugiausia gelžbetoniniai, yra keraminių, asbocementinių ir plastikinių. Atvirų griovių ir kanalų ilgis - 53 km. Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius (Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio tvenkinį) per 70 išleistuvų.

Tai įrenginiai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, gilinimas, krūmų kirtimas, šienavimas grioviuose. Kasmet intensyviai vykdomi hidrotechninių statinių, paviršinio vandens išleistuvų, lietaus nuotekų tinklo šulinių, liukų, surinkimo trapų priežiūra ir remonto darbai. Per 2016 m. išvalyta 14,24 km griovių, upelių, atvirų vandens telkinių (2015 m. – 12,36 km), 61,34 km trapų ir šulinių miesto gatvėse (2015 m. – 60,32 km), 14,32 km kolektorių trasų ir tinklų (2015 m. – 12,41 km).

Rodiklis Mato vnt. 2014 2015 2016
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (metinis debitas) tūkst. kub. m 152,1 623,9 1131,8
Paviršinių nuotekų tinklų ilgis km 256,9 257 262,1
Magistralinių griovių ir atvirų kanalų ilgis km 53 53 53
Kolektorių šuliniai vnt. 7204 7209 7264
Išleistuvai grioviuose vnt. 67 69 70
Kontroliuojami išleistuvai pagal monitoringo programą vnt. 10 9 9
Nustatyta ir pašalinta gedimų vnt. 629 638 628
iš jų gedimai su žemės kasimo darbais vnt. 26 19 29
Išvalyta trapų ir šulinių gatvėse km 47,5 60,32 61,34
Suremontuota šulinių vnt. 135 186 182
Pakeista liukų ir trapų vnt. 137 56 57
Išvalyta kolektorių trasų ir tinklų km 10,8 12,41 14,32

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai K. Kalinausko g. pastatyti 1988 m., tačiau net nepradėti eksploatuoti. Nuotekų šuliniai ir vamzdynai užsinešė sąnašomis, statybinės konstrukcijos dėl nepakankamos statybos darbų kokybės suiro. Todėl prieš pradedant įrenginius eksploatuoti, buvo būtina juos atnaujinti ir technologiškai patobulinti. 2002 m. spalio - 2003 m. liepos laikotarpiu paviršinių nuotekų valymo įrenginiai buvo rekonstruoti bei pradėti eksploatuoti.

Į šiuos valymo įrenginius paviršinės nuotekos surenkamos nuo miesto teritorijos. Maksimalus debitas, pasikartojantis liūčių metu - 764 l/s arba 2750,4 kub. m/h. Metinis lietaus nuotekų debitas nuo visos 68,5 ha teritorijos - 152.070 kub. m. Projektiniai paviršinių nuotekų išvalymo rodikliai: naftos - iki 1 mg/l, suspenduotų medžiagų - 30 mg/l.

Laiku ir reguliariai atliekant įrenginių priežiūros darbus, užkertamas kelias sąnašų kaupimuisi grioviuose, žolių ir krūmų augimui, vandens lygio kilimui. Neprižiūrint paviršinių nuotekų sistemos, užliejami grioviuose esantys vandens išleidėjai, kolektoriuose kaupiasi didesnis vandens kiekis, sąnašos, o tai sudaro palankias sąlygas šalia kolektorių augantiems medžiams suleisti šaknis į vamzdynus, sudaryti kamščius. Tokius apleistus kolektorius atgaivinti sudėtinga, reikia plauti, valyti specialia technika, dažnai atskiras atkarpas reikia atkasti, vamzdyną perkloti. Tinkamai nesutvarkius paviršinių nuotekų kolektorių, lietaus, pavasario polaidžio vanduo ilgiau užsilaiko gatvėse, trikdo transporto eismą.

Nuo paviršinių nuotekų sistemos priežiūros priklauso miesto gatvių būklė, transporto eismo sąlygos liūčių ir pavasario polaidžio metu, vandens telkinių ekologinė pusiausvyra.

Siekdami gerinti paviršinių nuotekų sistemos efektyvumą, miesto gatvių bei vandens telkinių ekologinę būklę, nuolat kontroliuojame paviršinių nuotekų abonentų išleidžiamų nuotekų užterštumus, efektyviai taikome prevencines atvirų vandens telkinių taršos buitinėmis nuotekomis priemones.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610