Nuotekų valymo įrenginiai

Šiaulių miesto nuotekų valykla (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r.) pastatyta 2004 m. įgyvendinant Šiaulių aplinkosaugos projektą.

Nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą sudaro:

Mechaninis valymas:

 • grotos,
 • smėliagaudės,
 • pirminiai nusodintuvai.

Biologinis valymas:

 • veikliojo dumblo reaktoriai su azoto ir fosforo šalinimu pagal Keiptauno universiteto modifikuotą technologiją,
 • antriniai nusodintuvai.

Projektinis nuotekų valymo įrenginių pajėgumas - 50 000 kub. m/d, įrenginiai užima 12,54 ha ploto.

Projektiniai išvalymo rodikliai (2004 m. pastačius nuotekų valyklą):

 • BDS7- 15 mg/l,
 • pagal skendinčias medžiagas - 20 mg/l,
 • pagal bendrąjį azotą - 18 mg/l,
 • pagal bendrąjį fosforą - 1,5 mg/l.

2011 m. buvo rekonstruota nuotekų valyklos biologinio valymo grandis, todėl dabar išvalytose nuotekose trečdaliu sumažėjo bendrojo azoto (iki 10 mg/l (buvo 18 mg/l) ir fosforo koncentracijos (iki 1,0 mg/l (buvo 1,5 mg/l).

Nuotekų išvalymas Šiaulių miesto nuotekų valykloje atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus, o pagal kai kuriuos rodiklius yra ženkliai geresni.

2016 m. į nuotekų valymo įrenginius atitekėjo ir buvo išvalyta 7984,4 tūkst. kub. m nuotekų (2015 m. - 6949 tūkst. kub. m).

2016 m. pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai:

 • BDS7- 3,3 mg/l,
 • pagal skendinčias medžiagas - 4,3 mg/l,
 • pagal bendrąjį azotą - 9,15 mg/l,
 • pagal bendrąjį fosforą - 0,48 mg/l.

 

Nuotekų valyklos teritorijos schema Nuotekų valyklos technologinė schema
Nuotekų valykla Veikliojo dumblo reaktoriai

 

Istorija

Nuotekų valymo įrenginiai buvo pradėti statyti 1990 m.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pasikeitė vartotojų poreikiai, aplinkosauginiai reikalavimai tapo griežtesni. Įrenginius, kurių apie 30% statybos darbų jau buvo atlikta, nuspręsta perprojektuoti.

Naują, miesto dabarties ir ateities poreikius, vakarietiškus parametrus bei tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį projektą parengė 1997 m. tarptautinį konkursą laimėjusi Švedijos konsultacinė kompanija VAIVA - Projekt.

Įrenginių statybos generalinis rangovas - 2001 m. tarptautinį konkursą laimėjusi Švedijos kompanija "YIT Vatten & Miljoteknik AB".

Įrenginiai pradėti eksploatuoti 2004 m.

Nuotekų valymo įrenginių statybai Švedijos Vyriausybė skyrė 13,2 mln. litų negrąžinamos paramos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė - 15,2 mln. litų biudžeto lėšų.

Projekto tikslas - sumažinti iš Šiaulių į Kulpės ir Lielupės upes bei Rygos įlanką, Baltijos jūrą patenkančią taršą.

 

Projekto nauda

2004 m. pradėjus eksploatuoti modernius nuotekų valymo įrenginius, nuotekų išvalymo efektas įrenginiuose atitiko tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos ir Helsinkio komiteto aplinkosauginius reikalavimus. Šiuo požiūriu ypatingai svarbi įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija, kuri pašalina atvirų vandens telkinių eutrofikacijos pavojų. Į Kulpės upę išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas sumažėjo nuo 2 iki 4 kartų pagal skirtingas teršalų rūšis, o fosforo - net iki 5 kartų.

Atsižvelgiant į tai, 2006 m. birželio 22 d. Helsinkio komisija nusprendė Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginius išbraukti iš didžiausių Baltijos jūros taršos šaltinių, vadinamųjų „karštųjų taškų", sąrašo.

1959-2004 m. laikotarpiu eksploatuoti Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai Pakruojo gatvėje buvo uždaryti. Šiaurinėje miesto dalyje pagerėjo sanitarinė aplinka, estetinės, vietinio turizmo, poilsio sąlygos, gyventojams nebetenka skųstis dėl blogo kvapo, sklidusio nuo senųjų nuotekų valymo įrenginių.

Daugiau apie nuotekų valyklą - virtualioje ekskursijoje.

 

Apdovanojimai

Bendrovė apdovanota prizu už biologinio nuotekų valymo procesą nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“ konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2011“. Organizatoriai - LR Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas bei Inžinerinės ekologijos asociacija.

Konkurse „Lietuvos metų gaminys 2011“ bendrovė įvertinta aukso medaliu už rekonstruotą Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų biologinio valymo grandį. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Konkurse „Lietuvos metų gaminys 2005“ nuotekų valykla apdovanota aukso medaliu nominacijoje „Aplinkosauginė pramonė“. Organizatoriai - Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai įvertinti konkurso „Pasiekimai aplinkosaugoje 2003“ prizu už aplinkai palankų technologinį procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas (gamyba)“. Organizatoriai – LR aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Inžinerinės ekologijos asociacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610