Nuotekų tinklai

UAB „Šiaulių vandenys" eksploatuoja 620 km nuotekų tinklų bei 58 nuotekų siurblines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į nuotekų valyklą.

Rodikliai Mato vnt. 2014 2015 2016
Nuotekų tinklų ilgis km 594,6 618,8 620
Nuotekų siurblinės vnt. 45 55 58
Iškvietimai dėl nuotakyno gedimų, t.sk. vnt. 1853 1712 2093
Nuotekų tinkluose įvykę gedimai vnt. 1479 1381 1193
iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 5 23 19
Išvalyta ir išplauta nuotakyno tinklų m 29295 22950 24265
Ištirta tinklų TV diagnostikos įranga m 4470 3069 6258
Rekonstruota nuotekų tinklų m 41 293 840
Nuotekų tinklų 1 km avaringumas atv./km/mėn. 0,21 0,19 0,16

2016 m. nuotekų tinkluose įvyko 1193 avarijos, iš jų 19 su žemės kasimo darbais (2015 m. - 23). Avarijų skaičius nuotekų tinkluose mažėja. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotakyno tinklo valymas, plovimas, tyrimas TV diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas.

Remiantis nuotakyno televizinės diagnostikos įranga atliktais tyrimais, apie 60 proc. patikrintų nuotekų tinklų būtina rekonstruoti. Dėl vamzdžių įlūžių, įtrūkimų, blogų sandūrų vamzdynai užsikemša, vyksta gruntinio vandens ir nuotekų infiltracija, eksfiltracija.

Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinė nuotakyno priežiūra: vamzdynai valomi, plaunami specialia hidrodinamine įranga, tiriami televizine nuotakyno būklės įvertinimo įranga. Remiantis tyrimų išvadomis, sprendžiama, kurias vamzdynų atkarpas būtina rekonstruoti, planuojami ir vykdomi jų atstatymo projektai.

 

Nuotakyno būklės įvertinimo įranga tiriame tiesiamų bei naudojamų vamzdynų būklę. 200-600 mm skersmens vamzdžiai filmavimo kamera apžiūrimi iš vidaus, vaizdas įrašomas į video juostą, daromos vamzdyno defektų nuotraukos, nustatomas vamzdyno nuolydis. Televizinės apžiūros aparatūra leidžia tiksliai nustatyti nuotakų susidėvėjimą, būklę, nuolydžio bei trasos iškrypimus, vamzdžių sandūrų kokybę. Vamzdynų atnaujinimo projektai ir planai, sudaryti vadovaujantis tyrimo specialiąja aparatūra ir įvertinimo išvadomis, užtikrina tinkamiausių metodų pasirinkimą, efektyviausią investicijų planavimą ir panaudojimą.

Nuotekų vamzdynų atnaujinimas ekologiniu požiūriu - labai svarbus uždavinys. Šiaulių miesto teritorijoje yra, ko gero, unikalus Lietuvos mastu Talšos ežeras ir jo ekologinė būklė labai priklauso nuo šių vamzdynų sandarumo.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610