Paslaugos, kontaktai

SKYRIUS KONTAKTAI miesto kodas (8 41) PASLAUGOS
VANDENRUOŠOS IR TINKLŲ DEPARTAMENTAS
Centrinė dispečerinė

Tel. 524 442; 8 615 24 222; Birutės g. 39A

El. p.: dispeceriai@siauliuvandenys.lt

Budinčiam dispečeriui Jūs galite pranešti apie avarines situacijas gatvės vandens ir nuotekų tinkluose.

Jums bus suteikta informacija apie:

 • kiekvieno vandens tiekimo nutraukimo atvejo priežastis ir trukmę,
 • mieste vykdomus vandentiekio ir nuotakyno remonto darbus.
VANDENRUOŠOS IR TINKLŲ DEPARTAMENTAS Tel. 596 596; Birutės g. 39A Jūsų prašymu prijungsime prie vandentiekio ir nuotakyno sistemos pagal pateiktą projektą. Paslauga mokama.
KLIENTŲ APTARNAVIMO IR PARDAVIMŲ DEPARTAMENTAS Tel. 592 262;
Vytauto g. 103

Jums bus suteikta informacija apie:

 • vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas,
 • sutarčių sudarymą,
 • vandens ir nuotekų apskaitą,
 • šalto vandens skaitiklių priežiūrą ir keitimą,
 • sąskaitas,
 • vandens paslaugų tarifus,
 • kompensacijas,
 • skolų apmokėjimą,
 • paslaugų nutraukimo ir atnaujinimo tvarką.

Čia Jūs turite pranešti:

 • suvartoto vandens kiekį iki mėnesio paskutinės dienos, didžiosios įmonės - kasdien,
 • informaciją apie apskaitos mazgų ir vandentiekio vamzdynų bei įrenginių remontą,
 • apie šalto vandens skaitiklių gedimus,
 • duomenis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartims sudaryti.

Čia galite sužinoti apie atsiskaitymo už suteiktas paslaugas galimybes.

GAMYBINIS - TECHNINIS SKYRIUS
Prisijungimo sąlygų išdavimas
Naujų objektų priėmimas
Tel. 592 272, 592 265;
Vytauto g. 103

Jums bus suteikta informacija apie:

 • objektų prisijungimo prie miesto vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų tvarką,
 • projektavimo sąlygų išdavimą.

Nemokamai.

Jūsų prašymu suprojektuosime vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimą prie miesto tinklų.

Paslaugos mokamos.

VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJA
Geriamojo vandens laboratoriniai tyrimai
Tel. 596 593;
Birutės g. 39A

Laboratorija gali ištirti gamybos, prekybos, paslaugų įmonių, įstaigų, ūkio subjektų vandenį iš čiaupo, šulinio ar gręžinio.

Pateikiame tyrimų rezultatų protokolus.

Paslaugos mokamos.

VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJA
Paviršinio vandens, nuotekų, dumblo laboratoriniai tyrimai
Tel. 596 142;
Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
Šiaulių r.

Laboratorija gali ištirti telkinio vandenį, paviršinį vandenį, nuotekas ir dumblą.

Pateikiame tyrimų rezultatų protokolus.

Paslaugos mokamos.

TRANSPORTO IR MECHANIKOS SKYRIUS
Paslaugos specialiaisiais
automobiliais ir mechanizmais

Mechaninių įrenginių remontas

Tel. 596 595;
Birutės g. 39A

Jums pageidaujant, suteiksime paslaugas specialiaisiais automobiliais ir mechanizmais:

 • išsiurbsime ir išvešime nuotekas iš uždarų talpų, išvalysime vamzdynus (50–500 mm diametro),
 • rasime ir pašalinsime vandens nuotėkius iš požeminio vamzdyno,
 • televizine įranga ištirsime statomo ir eksploatuojamo nuotakyno būklę.

Remontuojame uždaromąją armatūrą, sklendes, priešgaisrinius hidrantus.

Taip pat teikiame šias paslaugas:

 • specialiu stendu reguliuojame, praplauname vandens skaitiklius,
 • gaminame nestandartines movas vamzdynų remontui.

Paslaugos mokamos.

SAUGOS IR SVEIKATOS SKYRIUS Tel. 596 592;
Birutės g. 39A

Darbuotojai mokomi ir atestuojami pagal šias mokymo programas:

 • Darbininko, aptarnaujančio nuotekų valymo įrenginius.
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose.
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.
 • Chloravimo įrenginių operatoriaus.
 • Chloratorinių priežiūros meistro.
 • Nuotekų valymo įrenginių priežiūros meistro.
 • Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo.
 • Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo.

Bendrovėje baigusiems darbo rinkos profesinio mokymo programas, išduodami valstybės pripažinti LR švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruoti pažymėjimai.
Teorines ir praktines temas dėsto bendrovės ir kiti kompetentingi specialistai, turintys praktinio darbo patirtį, įgiję atitinkamus kvalifikacijos pažymėjimus.

Paslaugos mokamos.

KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTAS
Ryšių su visuomene atstovė
Tel. 592 257;
Vytauto g. 103
 • Pristato visuomenei bendrovės veiklą.
 • Analizuoja klientų nusiskundimus, pasiūlymus.
 • Rengia klientų apklausas.
 • Kasmet kviečia į atvirų durų dienų renginius bendrovės objektuose (Vandentvarkos muziejus, Birutės vandenvietė, Nuotekų valykla).

Visada laukiame Jūsų atsiliepimų, pasiūlymų su įmonės veikla susijusiais klausimais.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610