Problema

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų šalies gyventojų.

Dalis Šiaulių miesto gyventojų vis dar neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, todėl buvo priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį, nebuvo užtikrinamas ir nuotekų tvarkymas, dėl ko kilo grėsmė užteršti aplinką.

Šiaulių miesto teritorija yra tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, todėl, siekiant išspręsti gyventojų aprūpinimo sveiku geriamuoju vandeniu problemą bei pagerinti aplinkos būklę, buvo būtina užtikrinti centralizuotai teikiamų vandens paslaugų prieinamumą miesto gyventojams.

Įgyvendinus projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose" antrąją dalį, centralizuotai teikiamos vandens paslaugos tapo prieinamos 98-99 proc. Šiaulių miesto gyventojų.

Nuotekų tinklų rekonstravimo poreikis susijęs su šio ir kitų projektų tinklų plėtra Šiaulių miesto individualių namų gatvėse bei rajonuose. Įvertinus nuotekų vamzdynų (atkarpos: Vilniaus g. nuo Serbentų g, iki nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3; nuo nuotekų perpumpavimo siurblinės Žuvininkų g. 3 iki namo Vytauto g. 12; S. Daukanto g. nuo Vytauto g. iki Aušros alėjos) būklę su TV diagnostika, buvo nustatyta, kad daugiau nei prieš 35 metus pakloti vamzdynai (200-400 mm skersmens) yra nepakankamai pralaidūs ir susidėvėję, šuliniuose dažnai susidaro patvankos. Įgyvendinus vandentvarkos plėtros projektus, nuotekų tinklų apkrovimas šiose atkarpose pasiektų kritinę ribą, todėl bet kuriuo metu galėtų įvykti avarija. Siekiant užtikrinti naujų nuotekų tinklų plėtrą ir tinkamą gyventojų naudojimąsi įrengta nuotekų sistema, buvo būtina minėtose gatvėse rekonstruoti esamus nuotekų vamzdynus.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610