Projekto eiga

2005 m. LR aplinkos ministerijos užsakymu buvo parengta Ventos - Lielupės upių baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano įgyvendinimui skirta galimybių studija. Remdamasi šios studijos išvadomis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2005-06-23 pritarė Ventos - Lielupės baseino investicijų programos I etapo projekte numatytoms investicijoms bei darbų apimčiai Šiaulių mieste.

2006-09-05 Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu ir lėšomis konkurso būdu parinktas rangovas, kuris parengė Medelyno ir Kalniuko gyvenamųjų namų rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinių bei šių kvartalų gyventojams supaprastintus vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektus. Darbus atliko UAB „Ekoprojektas“. Projektavimas baigtas 2008 m. gegužės mėnesį.

Šiaulių miesto savivaldybės 2007-09-27 sprendimu Nr. T-321, UAB „Šiaulių vandenys“ perėmė vandentvarkos projekto Šiauliuose vykdytojo funkcijas.

2007-12-05 LR aplinkos ministerija patvirtino laikinai finansuojamų preliminarių projektų, atitinkančių 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus, sąrašą. Į šį sąrašą buvo įtrauktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiauliuose investicijų projektas. Į šio projekto sudėtį įtraukti Kalniuko ir Medelyno gyvenamųjų rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblinių statybos ir 3 nuotekų siurblinių renovacijos projektai.

2008 m. birželio mėnesį pradėtos rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimo procedūros. Konkursas įvyko rugpjūčio mėnesį. Konkurse dalyvavo 4 kompanijos. Žemiausia pasiūlymo kaina - 93,2 mln. Lt (be PVM). Skelbtas konkursas nutrauktas.

2008-09-09 LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybės projektų sąrašas, kuriame patvirtinta galutinė vandentvarkos projekto vertė - 72 mln. Lt (be PVM), iš jų 14,4 mln. Lt - Šiaulių miesto savivaldybės lėšos. Likusi lėšų dalis - iš ES Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto.

2008-10-27 Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-322 pritarė skirti lėšų šio projekto įgyvendinimui ir 2008-10-29 su UAB “Šiaulių vandenys” pasirašė partnerystės sutartį dėl projekto įgyvendinimo.

Iki 2008-12-01 Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Šiaulių vandenys“ LR Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką dėl projekto finansavimo iš ES fondų ir LR valstybės biudžeto.

LR aplinkos ministerija 2008-12-31 įsakymu Nr. D1-698 patvirtino projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ finansavimą.

2009-01-14 „Šiaulių vandenys“ paskelbė naują atvirą konkursą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbams Medelyno ir Kalniuko kvartaluose pirkti. Pasiūlymai buvo priimami iki 2009 m. kovo 10 d.

2009-02-18 UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ (vandentiekio ir nuotekų tinklams Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose tiesti) techninės priežiūros sutartį.

2009-03-13 atplėšti atviro konkurso dalyvių pasiūlymų vokai. Bendrovė „Šiaulių vandenys“ sulaukė net dvylikos kompanijų pasiūlymų.

2009 m. balandžio pabaigoje LR Aplinkos projektų valdymo agentūra įvertino UAB „Šiaulių vandenys“ komisijos pateiktus viešojo konkurso dalyvių pasiūlymų kvalifikacinius, techninius ir finansinius vertinimus. Paaiškėjo, kad vandentiekio ir nuotekų tinklus Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose ties AB „Panevėžio statybos trestas“. Laimėtojas darbus atliks už 44,5 mln. litų (be PVM), dar 0,49 mln. litų kainuos statybos techninė priežiūra, projektų ekspertizė ir projekto viešinimas. Vandentvarkos plėtros projektui įgyvendinti Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose iš viso buvo skirta 72 mln. litų (be PVM).

2009-05-05 LR aplinkos ministerija bendrovei „Šiaulių vandenys“ leido sutaupytas lėšas 27,06 mln. litų (be PVM) panaudoti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Pabalių mikrorajone, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale.

2009-05-11 LR Aplinkos projektų valdymo agentūrai buvo pateikta papildyta paraiška dėl vandentvarkos projekto veiklų apimties padidinimo. Tinklų plėtros techniniai projektai jau parengti.

2009-05-29 UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė vandentvarkos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ rangos sutartį.

 

 

 

 

 

Sutartį pasirašė UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius ir AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius Dalius Gesevičius

2009-06-10 darbų pradžia Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose.

2009-06-12 UAB „Šiaulių vandenys“ rangovui AB „Panevėžio statybų trestas“ perdavė Medelyno ir Kalniuko mikrorajonų bei dviejų siurblinių Kulpės ir Marijampolės gatvėse statybų leidimus ir suteikė rangovui statybviečių valdymo teisę iki 2010 m. pabaigos.

 

 

 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius statybų leidimus perdavė AB „Panevėžio statybos trestas“ šio projekto vadovui Rimgaudui Stašaičiui

2009-06-22 UAB „Šiaulių vandenys“ ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

 

 

 

 

 

Sutartį pasirašė UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Kastytis Tuminas

2009-07 Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis Pabalių mikrorajono ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartalo gyventojams parengti supaprastinti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektai. Darbus atliko UAB „Hidroterra“.

2009-10-02 „Šiaulių vandenys“ paskelbė atvirą konkursą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale pirkti.

2009-11-23 atplėšti atviro konkurso pasiūlymų vokai vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti. Tinklus tiesti siūlo net devynios Lietuvos kompanijos, o pasiūlymų kainos svyruoja nuo 9 iki 15 mln. litų.

2010-03-02 UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Alresta“ pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose" (vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti) techninės priežiūros sutartį.

2010-03-23 UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Žemda“ pasirašė vandentvarkos infrastruktūros projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ vandentiekio ir nuotekų tinklams Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale tiesti statybos rangos sutartį, kurios vertė 8,9 mln. litų (be PVM), o darbų vykdymo trukmė 15 mėn.

 

 

 

Sutartį pasirašė UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius ir UAB „Žemda“ direktorius Rimas Špokas

2010-03-31 Valstybinė komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų perpumpavimo siurblinę Kulpės g. 1B.

2010-04-20 darbų pradžia Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale.

2010-04-27 UAB „Šiaulių vandenys“ statybų rangovui UAB „Žemda“ perdavė Pabalių mikrorajono ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartalo statybų leidimus ir suteikė statybviečių valdymo teisę.

2010-07-30 Valstybinė komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų perpumpavimo siurblinę Marijampolės g. 22C bei naujus tinklus Kalniuko mikrorajone. Kalniuko mikrorajono gyventojams pradėtos teikti vandens paslaugos.

2010-12-08 Valstybinė komisija vertino paskutiniuosius objektus - rekonstruotą Žuvininkų g. 3 nuotekų perpumpavimo siurblinę bei naujus tinklus Medelyno mikrorajone ir objektus pripažino tinkamus eksploatuoti. Užbaigus darbus, vandens paslaugos tapo prieinamos visiems Medelyno kvartalo gyventojams. Darbų pabaiga Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose.

2011-11-23 Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamus eksploatuoti naujus tinklus Pabalių mikrorajone. Šio mikrorajono gyventojams tapo prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.

2012-02-24 Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamus eksploatuoti naujus tinklus Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Šio kvartalo gyventojams tapo prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Projekto II etapo darbų pabaiga.

***

Šio projekto įgyvendinimo eigoje buvo sutaupyta 425.864,21 lito. UAB „Šiaulių vandenys“ 2013-02-04 pateikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai leisti sutaupytas projekto lėšas panaudoti naujai projekto veiklai įgyvendinti, t.y. rekonstruoti 341 m nuotekų tinklo atkarpą Aušros al. – M.Valančiaus g.

2013-04-26 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Rangos sutartyje numatyta nuotekų tinklo atkarpos rekonstravimo kaina – 467,38 tūkst. Lt (be PVM), trūkstamos dalies finansavimą užtikrina UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavomis lėšomis.

2013-05-29, pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą, nauja veikla „Esamų nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste (I dalis)“ įtraukta į šio projekto apimtį.

2013-10-01, parengus nuotekų tinklo rekonstravimo projektinę dokumentaciją, gautas statybos leidimas rekonstravimo darbams vykdyti.

2014-05-23 Statybos užbaigimo komisija pripažino tinkama eksploatuoti rekonstruotą nuotekų tinklo atkarpą (341 m) Aušros al. – M.Valančiaus g. Darbų pabaiga.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610