Problema

Iki šio projekto pradžios, 2009 m., Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi apie 80 proc. gyventojų. Gyvenvietės vandentvarkos infrastruktūros įrenginiai buvo susidėvėję ir nepatikimi. Esamais tinklais nebuvo galima užtikrinti kokybiško ir patikimo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo vartotojams. Dėl dažnų avarijų vandentiekio tinkluose didėjo vandens netektys, o nesandarūs nuotekų vamzdynai teršė aplinką. Susidėvėjusius tinklus buvo būtina rekonstruoti ir dėl vandentakos infrastruktūros plėtros. Nerekonstravus tinklų, nebūtų galimybės prie centralizuotos sistemos prijungti naujų Ginkūnų gyvenvietės gyvenamųjų namų gatvių.

Naujų gyvenvietės privačių namų gatvių gyventojai buitiniams poreikiams naudojo šulinių vandenį, kurio užterštumas kelis kartus viršijo leistinas normas. Neištyrus šulinio vandens, tokį vandenį maistui vartoti gana pavojinga.

Gyventojai daug nepatogumų patyrė ir dėl nuotekų išvežimo. Nuotekas teko pilti į išsėmimo duobes, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dėl nesandarių duobių tarša pakliūdavo į gruntą ir teršė gruntinį vandenį.

Ginkūnų gyvenvietės vandentvarkos ūkį eksploatuoja UAB „Šiaulių vandenys“.

Įgyvendinus vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektą Ginkūnų gyvenvietėje, buvo išspręstos viešai teikiamų vandens paslaugų prieinamumo, aprūpinimo kokybišku geriamuoju vandeniu bei ekologinės problemos. Dėl prisijungusių naujų vartotojų UAB "Šiaulių vandenys" geriau išnaudoja turimus vandenviečių ir nuotekų valyklos pajėgumus, tokiu būdu didėja Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610