Problema

UAB „Šiaulių vandenys“ jau eilę metų didelį dėmesį skyrė susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai, tačiau per metus bendrovė savomis lėšomis pajėgi rekonstruoti maždaug iki dviejų kilometrų pasenusio vamzdyno, kai poreikis yra žymiai didesnis.

Pasenę ir susidėvėję vandentiekio vamzdynai turi įtakos geriamojo vandens kokybei. Nors vandenvietėse paruošiamas vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, tačiau kol pasiekia vartotojus, vandens kokybė pablogėja. Be to, prieš 67-37 metus pakloti vamzdynai yra avarinės būklės - dėl dažnų gedimų ir avarijų vandentiekio tinkluose kasmet patiriama 16-20 proc. vandens netekčių.

Taip pat didelį susirūpinimą kėlė ir buitinių nuotekų tinklų būklė. Labiausiai susidėvėję vamzdynai pakloti prieš 80-40 metų. Tinkluose fiksuojamos dažnos avarijos – taip teršiama aplinka. Gedimams ir avarijoms likviduoti eikvojamos darbo ir materialinės sąnaudos, gyventojai patiria nepatogumų.

Bendrovės yra įvertinusi eksploatuojamų vamzdynų būklę ir nustačiusi, kad dėl susidėvėjimo būtina rekonstruoti apie 32 km vandentiekio ir apie 35 km nuotekų vamzdyno. Šio tinklų rekonstrukcijos projekto metu numatyta rekonstruoti tik dalį blogiausios būklės vamzdyno - apie 18,3 km vandentiekio ir apie 19,8 km nuotekų.

Tačiau bendrovei viešojo darbų pirkimo konkurso metu pavykus sutaupyti 3,5 mln. eurų (be PVM) projekto lėšų, atsirado galimybė paskelbti dar vieną konkursą ir įgyvendinti daugiau darbų. Tokiu būdu šio projekto apimtyje bus papildomai rekonstruota dar 2,72 km vandentiekio ir 7,89 km nuotekų tinklų.

Atlikus šiuos darbus, pagerės vandens kokybė ir tiekimas, nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė, sumažės avarijų tinkluose ir tuo pačiu gyventojų nepasitenkinimas dėl gedimų likvidavimo darbų, pagerės ekologinė situacija mieste, padidės Šiaulių miesto vandentvarkos ūkio efektyvumas.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610