Vadovų ir darbuotojų atsiliepimai apie projektą

Du metus trukęs mokymų projektas į mūsų kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Daugiau kaip pusė įmonės darbuotojų projekto metu mokėsi organizacinės psichologijos, personalo valdymo, klientų aptarnavimo kultūros, efektyvaus vadovavimo, strateginio planavimo, komunikacijos ir kitų dalykų. Mokymuose darbuotojai gavo teorinių žinių, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Juose analizavo ir ieškojo sudėtingų situacijų sprendimo būdų.

Didžioji dalis Struktūrinių fondų lėšų atiteko gilinant anglų kalbos žinias ir keliant kompiuterinį raštingumą, todėl ypač daug darbuotojų mokėsi šių dalykų. Darbuotojams pageidaujant buvo sudaromos tęstinių mokymų grupės toliau tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Užsienio kalbos įgūdžiai išplės bendravimo galimybes, o kompiuterinis raštingumas padės kasdieniniame darbe efektyviau naudoti darbui skirtą laiką ir įrangą.

Mums labai svarbu, kad kiekvienas bendrovėje dirbantis specialistas būtų pats geriausias savo srityje. Mokymai skirti ne tik didinti darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus prisitaikyti prie sparčių rinkos pokyčių, bet ir patiems juos kurti bei diktuoti tendencijas. Be abejonės, projekto įgyvendinimas paskatino bendrovės darbuotojus nuolat tobulėti ir tarsi naujai pažvelgti į kasdieninį darbą. Jau dabar darbuotojai gautas žinias pritaiko savo veikloje, tuo prisidėdami prie bendrovės siekiamų tikslų.

Mokymai skatina darbuotojų motyvaciją, stiprina tarpusavio ryšius. Neabejotina, kasdienėje veikloje pritaikytos žinios sąlygos ne tik efektyvesnį darbą, bet ir dar malonesnę bendradarbiavimo atmosferą darbe.

Džiaugiamės, kad projekto rezultatai parnoko mūsų lūkesčius. Įgyti verslumo ir bendrieji įgūdžiai bus naudingi ne tik dirbant vandentvarkos sektoriuje, bet ir gyvenime.

Jonas Matkevičius
Generalinis direktorius

 

Projekto pradžia buvo labai sunki. Turėjome įveikti žmonių skeptišką požiūrį į mokymus. Malonu, kad įmonės administracija darbuotojams sudarė galimybę dalyvauti mokymuose darbo metu.

Mokytis pasirinkome tas temas ir darbus, kurie buvo reikalingi ir aktualūs mūsų įmonei. Šio projekto metu sukūrėme Klientų aptarnavimo standartą ir dabar sėkmingai įgyvendiname jo nuostatas. Įgytos žinios strateginio planavimo seminaruose padės atnaujinti įmonės strateginį planą. Taip pat susikūrėme, šiuo metu labai aktualų, bendrovės garbės kodeksą.

Dėka šių mokymų daugelis bendrovės darbuotojų išmoko geriau dirbti kompiuteriu. Kompiuterinio raštingumo mokymai kiekvienam šių kursų dalyviui ir ypač Abonentų skyriuje dirbančioms kontrolierėms suteikė galimybę tobulinti savo darbą. Kontrolierėms buvo įrengtos kompiuterinės darbo vietos ir dabar jos gali kaupti, sisteminti reikalingus duomenis.

Anglų kalbos mokymai taip pat buvo labai naudingi. Galima sakyti, darbuotojai peržengė kalbos barjerą ir džiugu, kad jie jau gali susikalbėti angliškai buitinėse situacijose.

Gerindami darbų saugos darbuotojų profesinį parengimą, projekto lėšomis įsigijome kompiuterių ir egzaminavimo programą.

Bendrovės mokymų projektas buvo pripažintas kaip vienas iš sėkmingiausiai vykdomų Šiaulių apskrityje. Esu labai patenkintas projekto rezultatais ir noriu padėkoti darbo grupei, prisidėjusiai prie šio projekto įgyvendinimo.

Edvardas Vileikis
Projektų direktorius

 

Mokymų temos buvo labai įvairios, todėl visi turėjo galimybę pasirinkti tuos mokymus, kurie buvo labiausiai reikalingi ir pritaikomi darbe. Aš dalyvavau daugelyje seminarų ir noriu pabrėžti, kad mano darbui buvo labai naudingi mokymai apie konfliktų ir stresų valdymą, personalo veiklos vertinimą, darbo organizavimą komandoje taip pat kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursai.

Labiau pavykę buvo tie mokymai, kurie buvo tęstiniai. Dėstytojo pagalba buvo galima įvertinti anksčiau įgytų įgūdžių praktinį panaudojimą, pasimokyti iš klaidų.

Didžioji dalis lektorių buvo labai kvalifikuoti, geranoriški, atidūs klausytojams. Tada mokymosi procesas vyko lengvai, o ir pasiekiami rezultatai buvo geresni.

Virginijus Jakubonis
Technikos direktoriaus pavaduotojas

 

Šis mokymų projektas palietė daugiau nei pusę įmonės darbuotojų. Daugelis iš mūsų, puikių lektorių dėka, turėjome galimybę pagilinti turimas žinias, įgyti naujų kompetencijų, reikalingų savo darbe. Jeigu mes kiekvienas bent 10 proc. gautų žinių sugebėsime pritaikyti savo veikloje, tai jau ir bus pasiekimas, kad neveltui leidome laiką. Norėtųsi, kad tas bendrumo, vienas kito pajautimo jausmas, kuris apimdavo mokymų metu, persikeltų ir į kasdienį mūsų bendradarbiavimą.

Komandinio darbo įgūdžių mokymo metu turėjome galimybę įvertinti, kad komanda dirba daug produktyviau ir geriau nei kiekvienas atskirai. Tikiuosi, kad patobulinti bendravimo įgūdžiai padės išgirsti ir suprasti vienas kitą. Džiugu, kad daugelis projekto dalyvių suprato šio projekto svarbą ir naudą, nors pradžia tikrai nebuvo lengva.

Žydrūnė Rutkauskienė
Personalo skyriaus viršininkė

 

Šis mokymų projektas buvo labai naudingas. Turėjome puikią galimybę lavinti ne tik asmeninius įgūdžius, bet ir mokytis sklandžiai bendradarbiauti. Nemažai sužinojau apie elgesį konfliktinių situacijų metu ir galimus sprendimų variantus, taip pat apie darbuotojų motyvavimą. Džiaugiuosi pramokęs anglų kalbos.

Antraisiais mokymų metais mokėmės su didesniu užsidegimu ir sąmoningumu. Mokymų naudą padėjo atskleisti kompetentingi lektoriai. Jie su didele išmone ir kantrybe sugebėjo mus įtraukti į kiekvieną užduotį. Be abejonės, įgytos žinios ir įgūdžiai palengvins konstruktyvų bendradarbiavimą ir su aukščiausiais vadovais, ir su darbuotojais.

Jurgis Šiaudkulis
Tiekimo skyriaus viršininkas

 

Įmonė darbuotojams suteikė puikią galimybę mokytis. Seminarų buvo įvairių ir tik nuo mūsų pačių priklausė, kokiuose norime dalyvauti ir, kiek žinių sugebėsime pasiimti.

Dalyvaudami seminaruose ne tik žinių įgijome, bet ir, bendraudami neformalioje aplinkoje, geriau vienas kitą pažinome, sustiprėjo tarpusavio ryšiai. Tarpusavio ryšių tvirtumą pasitikrinome komandinio darbo įgūdžių mokymuose, o dabar - ir kasdieninėje veikloje. Įgytos žinios ir patirtis bus labai naudinga ir asmeniniame gyvenime, ir darbo praktikoje.

Patiko lektorių gebėjimas bendrauti, sudominti ir įtraukti į veiklą. Ypač patiko lektorės Filomenos Žurauskienės seminarai apie personalo valdymo ypatumus, konfliktų valdymą, emocijų pažinimą. Jei seminarų teorija būdavo žinoma, tai užduočių įvairovė mums neleido nuobodžiauti.

Nepamirštamos profesoriaus Leonido Donskio paskaitos. Jo požiūris į istorijos, kultūros vingius, vertinimai ir patirtys labai praturtino mūsų žinias.

Simona Virbukienė
Finansų, planavimo skyriaus vadovė

 

Šie mokymai buvo puiki paskata daugiau dėmesio skirti klientų aptarnavimo kokybės tobulinimui. Dauguma departamento darbuotojų turėjo galimybę dalyvauti darbo su klientais mokymų cikle. Seminaruose lavinome įvairių klientų aptarnavimo įgūdžius, analizavome aptarnavimo situacijų valdymą.

Projekto metu sukūrėme ir dabar sėkmingai taikome Klientų aptarnavimo standartą. Tai ypač pavykęs vidinis reglamentas, kuriame išdėstyti pagrindiniai ir efektyvūs darbo su klientais reikalavimai. Standarto taisyklės yra vienodai suprantamos visiems klientus aptarnaujantiems darbuotojams. Remiantis aprašytais principais, darbuotojai priima sprendimus ir standartinėse, ir nestandartinėse klientų aptarnavimo situacijose siekdami išlaikyti bei užtikrinti jų lojalumą. Tikimės, kad klientai pastebės bei įvertins aptarnavimą bei pateiks pasiūlymų.

Silva Karpenkienė
Abonentų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovėUždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610